Alternatieve vormen jeugdzorg is prioriteit voor iHUB: zoveel mogelijk thuis
10 mei 2021 

Alternatieve vormen jeugdzorg is prioriteit voor iHUB: zoveel mogelijk thuis

iHUB draagt bij aan een veerkrachtige generatie. Onze ambitie is dat zo min mogelijk kinderen in de gesloten jeugdzorg terecht komen. We geven hiermee invulling aan het actieplan ‘best passende zorg’ van de instellingen voor gespecialiseerde jeugdzorg, gemeenten en het ministerie van VWS om de (gesloten) jeugdzorg te verbeteren. Om het aantal kinderen in de gesloten jeugdzorg terug te dringen, ontwikkelen we alternatieve vormen van jeugdhulp. En voor de kinderen die in de JeugdzorgPlus terecht komen, verbeteren we de zorg. Zo starten we deze maand in het landsdeel ZuidWest met trainingsgroepen en openen we binnenkort ook studio’s in Rotterdam waarin jongeren zelfstandig en onder begeleiding leren functioneren.

Onze ambities zijn groot. We zijn volop bezig om een groot deel van onze JeugdzorgPlus zorg in de komende twee jaar om te bouwen naar een alternatief aanbod. Een complexe opgave. We ontwikkelen de alternatieve vormen van jeugdhulp samen met de kinderen en jongeren, hun ouders, gemeenten, jeugdbescherming en zorg- en onderwijspartners. Op deze manier geeft Horizon, onderdeel van iHUB, in het landsdeel ZuidWest invulling aan afspraken met gemeenten en ketenpartners over afbouw van het aantal gesloten bedden in deze regio.


Zoveel als mogelijk thuis
Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van alternatieve vormen van jeugdhulp is dat de hulpverlening zoveel als mogelijk in de context van het gezinssysteem plaatsvindt. Deze gezinscontext heeft immers grote invloed op het welzijn en perspectief van het kind. Om perspectief te creëren voor kinderen maakt onderwijs integraal onderdeel uit van alle behandeltrajecten. Een schooldiploma vergroot immers de kansen op een goede toekomst.

Gezinsopnames en studio’s
Een belangrijke pijler bij het ontwikkelen van nieuwe alternatieve vormen van jeugdhulp is ambulante hulpverlening (Ambulant+). Met deze nieuwe vorm van onderwijs & zorg bieden we ook voor de meest complexe doelgroep alternatieven buiten de geslotenheid. Daarnaast bieden we ook gezinsopnames. Hierbij verblijft een gezin gedurende een periode in één van onze gezinsunits. Ook openen we binnenkort studio’s in Rotterdam waarin jeugdigen onder begeleiding zelfstandig leren functioneren. Tenslotte starten we deze maand met trainingsgroepen op onze locatie Rijnhove in Alphen aan de Rijn. Deze trainingsgroepen richten zich op het versterken van weerbaarheid, zelfredzaamheid en veerkracht van kinderen. En dragen daarmee weer bij aan het verkorten van de periode in gesloten jeugdzorg.