Bestuursvoorzitter Hans du Prie neemt afscheid: ‘Ouders en jeugdigen perspectief bieden verveelt nooit’
02 november 2021 

Bestuursvoorzitter Hans du Prie neemt afscheid: ‘Ouders en jeugdigen perspectief bieden verveelt nooit’

Op 4 november legt bestuursvoorzitter Hans du Prie zijn functie neer tijdens een door iHUB georganiseerd minisymposium met de titel ‘Doe je dat thuis ook?’. In dit interview kijkt hij terug maar ook vooruit, want Hans gaat beslist niet achter de geraniums zitten. Een gesprek over vakmanschap, bijzondere trajecten en de beweging van jeugdzorg naar familiezorg.

Met zijn 67 jaar is Hans al enige tijd pensioengerechtigd. Toch was hij, gezien de ontwikkelingen bij iHUB, gevraagd om nog even te blijven. Hans: ‘Toen het idee van iHUB ontstond, hadden we niet de verwachting dat dit proces vier jaar zou duren. Daarom heb ik ook ja gezegd toen mij werd gevraagd nog even door te gaan, aangezien ik nog niet klaar was met deze klus.’ Nu deze ‘klus’ voor Hans wel is geklaard, gaat hij met de voor hem kenmerkende energie onder andere aan de slag bij een organisatie die professionals begeleidt in de zorg. Met 45 jaar aan (jeugd)zorgervaring op zak is Hans hiervoor geknipt. Maar over het belang van deskundigheidsbevordering later meer.

Passie naast werk          
Hans is getrouwd, heeft twee zoons (32 en 33 jaar) en woont in Amersfoort. Zijn passie, wielrennen, deelt hij met zijn zoons. Officiële wedstrijden rijdt hij niet meer, maar hij maakt nog wel regelmatig tourritten. Ook is hij lang voorzitter geweest van zijn wielervereniging. “Dat raad ik iedereen aan, in het bestuur gaan van een vrijwilligersorganisatie. Het heeft veel parallellen met het leiden van een professionele organisatie. Uiteindelijk gaat het erom dat je mensen enthousiasmeert ergens bij te willen horen. Een plek te creëren waarvan mensen denken: daar wil ik bij zijn.”

Vakmanschap en autoriteit       
Van iHUB zo’n werkplek maken, dat was Hans’ ideaal. Kenmerkend voor de medewerkers is volgens hem hun grote bevlogenheid, betrokkenheid en inzet. Wat gunt hij hen? “Rust op het politieke vlak, zodat de professionals vol voor de inhoud kunnen gaan en nog meer richting een familiegerichte benadering kunnen bewegen. Dit vraagt vakmanschap en autoriteit. Daarom blijf ik me actief inzetten voor het opleiden en trainen van professionals. Ruimte bieden om inhoudelijk te verbeteren maakt het vak ook aantrekkelijker.”

Het belang van onderwijs
Hans vervolgt: “Effectieve jeugdzorg draait niet alleen om de jeugdigen, maar om het hele gezin. Het is zo belangrijk om ouders als eerstverantwoordelijken te versterken in hun ouderlijke rol. Kinderen en ouders moeten in samenhang ondersteund worden. Bij iHUB kiezen we daarom voor een gezinsgerichte aanpak en soms voor gezinsopname. In dat laatste geval behandelen we gezinnen tijdelijk intern op één van onze locaties. Onderwijs is altijd onderdeel van een zorgtraject. Ik vind het geweldig dat jongeren met een erkend diploma onze scholen verlaten. Uiteindelijk zijn goede schoolresultaten de beste garantie voor maatschappelijke integratie.”

Beweging naar familiezorg        
Van jeugdzorg naar familiezorg is het thema van het minisymposium op donderdag 4 november waar Hans officieel afscheid neemt. Onder leiding van dagvoorzitter Ajouad el Miloudi wordt het debat aangegaan met ouders, jongeren, politici, wetenschappers, professionals, ervaringsdeskundigen en iHUB-collega’s. Hans: “De jeugdzorgsector komt vaak negatief in het nieuws. Soms terecht, maar meer dan eens ook niet. Kinderen beschermen tegen hun ouders is lange tijd het uitgangspunt geweest in de Nederlandse jeugdzorg, met relatief veel uithuisplaatsingen tot gevolg. Maar kinderen het contact ontzeggen met hun ouders is funest voor hun welbevinden en ontwikkeling. Tijdens mijn eerste baan in de zorg, ik werkte toen als de eerste mannelijke hulpverlener in een Blijf van mijn lijf huis, leerde ik hoe belangrijk het is als partijen met elkaar in contact blijven. Hierdoor garandeer je juist meer veiligheid.”

Profileren op de inhoud             
Tegelijkertijd accepteert de samenleving incidenten niet. Hans: “Daarom moeten wij als sector veel meer delen tegen welke dilemma’s wij aanlopen: wat er kan gebeuren in het leven van een jeugdige en wat jeugdzorg en speciaal onderwijs hieraan positief kan bijdragen, maar ook wanneer dit niet kan of lukt. Aan ons de uitdaging om ons meer te profileren op de inhoud in plaats van het continue meebewegen op incidenten en publieke opinie.”

Ontwikkeling van iHUB 
IHUB is ruim vier jaar gestart vanuit een stevige inhoudelijke ambitie. Hans: “We hadden en hebben de overtuiging dat de bundeling van aanvullende kennis en expertise tot betere zorg leidt voor jeugdigen en hun ouders. Om vanuit één visie een samenhangend antwoord bieden op complexe vragen, binnen een steeds complexere maatschappelijke context. Maar ook dat bundeling van zorg en speciaal onderwijs leidt tot meer slagkracht om te kunnen innoveren en bezuinigingen het hoofd te bieden.” En nee, benadrukt Hans, iHUB is er nog niet. “We zijn in ontwikkeling en we willen blijven leren. Ik heb er alle vertrouwen in dat het nieuwe bestuur in de personen van Jasper ten Dam en Lieke van Domburgh de organisatie weer een stap verder brengt.”

Nieuwe kansen
Op de vraag wat hij het meest gaat missen, antwoordt Hans: “De collega's; het samen stoeien en ergens aan bouwen. Maar ook de reacties van ouders en jeugdigen na een succesvolle behandeling. Een vader zei ooit tegen mij: ‘Dankzij jullie heeft mijn zoon weer een verhaal.’ Dat verveelt nooit.”