Campagne Het Vergeten Kind: ‘Stop de gesloten jeugdzorg’
20 januari 2022 

Campagne Het Vergeten Kind: ‘Stop de gesloten jeugdzorg’

Het Vergeten Kind voert een zeer ‘actiematige’ campagne tegen de gesloten jeugdzorg. Dit doen zij niet om de medewerkers in de gesloten jeugdzorg te beschadigen, zij benadrukken ook dat medewerkers in de gesloten jeugdzorg enorm hun best doen, maar wel om hun doel te bereiken: het stoppen van gesloten jeugdzorg voor de doelgroep jongeren.

iHUB wil ook dat de gesloten jeugdzorg niet op de ‘traditionele’ manier (als laatste redmiddel) voor kwetsbare kinderen wordt ingezet. We willen de best passende zorg voor kinderen en ouders bieden. Daarvoor is een uitgebreid palet aan zorg nodig, met volledig afgestemd maatwerk gebaseerd op de hulpvragen van kinderen en gezinnen. Helaas ook soms nog (tijdelijk) gesloten, maar altijd met als uitganspunt zorg en onderwijs samen en het perspectief van de jongere en het gezin. 

En we nemen ook onze verantwoordelijkheid voor het antwoord op vragen als: Wat is een goed alternatief als gesloten jeugdzorg stopt? Hoe kunnen we nog beter in verbinding komen met ouders en/of het netwerk om de kinderen heen? Hoe zorgen we ervoor dat deze kinderen dan niet tussen wal en schip raken? Hebben we voldoende alternatieven voor deze kinderen? Allemaal actuele vragen waar we iedere dag samen onze schouders onder zetten. 

Een veerkrachtige generatie in 2040
iHUB streeft naar een veerkrachtige generatie in 2040, waarin het aantal opnames van kinderen in een gesloten instelling geminimaliseerd is. We willen alleen nog als er echt specialistische (gesloten) behandeling nodig is, ervoor kiezen om een kind tijdelijk op te nemen. Om die ambitie waar te maken, zetten we iedere dag al belangrijke stappen, maar realiseren we ons ook dat we nog een weg te gaan hebben. Hoe we deze weg verder bewandelen, daar zullen we de komende weken meer over gaan vertellen op de Themapagina op onze website.

Samen staan we voor een opgave
Als iHUB vinden we het onze verantwoordelijkheid om deze beweging aan te jagen. We omarmen de ambities van Het Vergeten Kind en hun campagne, al brengen we hier op eigen wijze wel inhoudelijk de nuance in aan. 

Bovendien zien we ook dat we dit sectoroverstijgend aan moeten pakken, dit kunnen we niet alleen. We werken daarom intensief samen met alle betrokken partijen om dit voor elkaar te krijgen. Een voorbeeld hiervan is het consortium kleinschaligheid. Het vereist creativiteit, positiviteit en doorzettingsvermogen om met elkaar de weg naar zo min mogelijk gedwongen opnames te realiseren. Zo trekken we ook samen op met vijf andere hoogspecialistische aanbieders van jeugdzorg om te komen tot een stelselwijziging. 

Kortom, we zijn volop in beweging en gaan de komende tijd nog meer in beweging komen. We kijken samen met medewerkers en ervaringsdeskundigen zoals Jason naar hoe we het anders kunnen organiseren, zodat we de best passende zorg kunnen bieden voor ieder kind.