Chris Kuiper benoemd tot bijzonder hoogleraar
11 januari 2021 

Chris Kuiper benoemd tot bijzonder hoogleraar

Dr. Chris Kuiper (1961) is per 1 januari benoemd tot bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van risico- en beschermende factoren in de opvoeding van jeugdigen aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting iHUB. In zijn praktijkgerichte onderzoek richt Kuiper zich op het verminderen van gedragsproblemen bij jongeren, waarbij zijn aandacht zich in het bijzonder richt op orthopedagogische interventies vanuit het perspectief van zorginnovatie.

Als hoogleraar gaat Kuiper zich richten op het bevorderen van regie en veerkracht van ouders en kinderen. Dit doet hij door het identificeren van beschermende en risicofactoren, en mechanismen die ten grondslag liggen aan intergenerationele (dis)continuïteit van overdracht van problematiek. Daarnaast focust hij op het vormgeven van interventies, en transformatie van het zorgaanbod en inrichting van de zorg voor gezinnen waar problemen ongewild van generatie op generatie worden overgedragen.


Over Chris Kuiper

Kuiper is manager kwaliteit en onderzoek en leider van onderzoeksprogramma bij iHUB, een platform samen met de maatschappij op zoek gegaan wordt naar oplossingen voor maatschappelijke thema’s. Daarnaast is hij lector Transformaties in de zorg voor jeugd aan de Hogeschool Leiden. Eerder was hij onder meer directeur zorg en onderwijs bij Horizon jeugdzorg en onderwijs en lector aan de Hogeschool Rotterdam. Kuiper startte zijn carrière als ergotherapeut.

Hij was (co)auteur van ruim honderd publicaties (wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk, nationaal en internationaal), waarvan twaalf boeken en diverse boekhoofdstukken zoals: Uithuisgeplaatste jeugdigen: Sleutels tot succes in behandeling en onderwijs (Uitgeverij SWP, Amsterdam, 2020) en Evidence-based practice voor paramedici – Gezamenlijke, geïnformeerde besluitvorming (Boom, 2020).

Kuiper is lid van de raad van toezicht van het Centrum Consultatie en Expertise en voorzitter van de raad van toezicht van Koers VO, een groot samenwerkingsverband passend onderwijs. Hij is boegbeeld van de Regionale Kenniswerkplaats ‘Jeugd Samen Verder’ en trekker van de programmalijn ‘Kwetsbare Gezinnen en Innoveren en Leren’.