iHUB maatregelen en informatie rondom het Coronavirus

In deze ingewikkelde tijd proberen we onze jeugdzorg en onderwijs zo goed mogelijk in te vullen zoals u dat van ons gewend bent. Echter ontkomen we er niet aan om voor uw veiligheid en die van ons en onze jongeren en ouders maatregelen te treffen. Daarbij houdt iHUB de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het Coronavirus en de door de overheid voorgeschreven maatregelen nauwlettend in de gaten. Wij volgen hierin de adviezen en instructies van het RIVM op en de plaatselijke GGD’s. De genomen maatregelen hebben gevolgen voor onze dienstverlening, zorg en onderwijs. Op deze pagina leest u wat dit concreet inhoudt.  

Algemene preventieve maatregelen

De aanwezigheid van medewerkers op onze zorglocaties, scholen, kantoren en poli’s beperken we zoveel mogelijk, om de verspreiding van het virus te beperken. 


Alle preventieve maatregelen zoals voorgeschreven door het RIVM zijn van kracht op alle locaties:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg
 • Schud geen handen
 • Houd ten minste 1,5 meter afstand van andere mensen

  

Onderwijs

Leidend zijn op school de veiligheid en gezondheid van de leerlingen én docenten. Onze scholen volgen daarvoor de richtlijnen van RIVM en de algemene richtlijnen voor het onderwijs zoals voorgesteld vanuit het Nederlands Jeugd Instituut (NJI).

Residentieel

iHUB blijft residentiële zorg bieden. Ook nu hebben jongeren en ouders ons hard nodig. We stoppen dan ook niet met het aannemen van nieuwe jongeren op onze locaties. Wel is het zo dat we een aantal aanpassingen hebben doorgevoerd en aan een aantal criteria moet worden voldaan voordat we over kunnen gaan tot het opnemen van een jongere op onze locatie:


 • Een aanmelding  vanuit de Rechtbank met een Machtiging Gesloten Jeugdzorg nemen we op indien: (a) er een plek is en (b) indien de jongere geen gezondheidsklachten heeft en niet in een risicogebied is geweest, zoals het RIVM aangeeft. Wij ontvangen graag een verklaring dat de jongere op het moment van aanmelding voldoet aan de genoemde gezondheidscriteria.
 • Een aanmelding zonder deze machtiging wordt eerst intern voorgelegd, waarna we een besluit zullen nemen over wel of niet plaatsen.

iHUB volgt verder de algemene richtlijnen voor residentiele zorg zoals voorgesteld vanuit het NJI. Hierop heeft iHUB een aantal aanvullende maatregelen:

Om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken, nemen wij extra maatregelen ten aanzien van het verlof en het bezoek naar onze locatie:

 • Verlof/bezoek vindt niet plaats als jeugdige dan wel opvoeder verkoudheidsklachten of koorts heeft;
 • Verloven welke plaatsvinden kunnen zonder tegenbericht doorgaan. Deze zal echter plaatsvinden in een ruimte buiten de groep of middels een wandeling in het bos. Om besmetting te voorkomen willen we zo min mogelijk beweging van buitenaf op de groepen met kinderen;
 • Reizen met het openbaar vervoer is vanaf 1 juni verplicht met mondkapje. Als een kind bij onze locatie woont en met het OV reist, zorgen wij voor mondkapjes voor het kind.
 • Als het kind in het weekend thuis is verwachten wij dat het kind op de afgesproken tijd terug wordt gebracht;
 • Als het kind thuis op verlof is vragen wij zoveel mogelijk de richtlijnen van het RIVM te volgen.

 

Besmetting

Mocht er onverhoopt een vermeende besmetting plaatsvinden dan wordt de jeugdige met koorts geplaatst in het zogenaamde “quarantaine huis”. Hier zal deze jeugdige alle zorg ontvangen die nodig is. Ook zal bij de huisarts een test worden aangevraagd. Als de jeugdige 24 uur koorts vrij is mag de jeugdige terug naar de eigen groep.


Voor de rest van de groep geldt dat zij in isolatie gaan in ieder geval tot de uitslag van de test binnen is, is de test negatief kan ervoor gekozen worden de isolatie op te heffen. Bij twijfel of een positief testresultaat zal de isolatie 10 dagen ingezet worden.

Er kunnen deze 10 dagen geen fysieke bezoeken plaats vinden. Wanneer ingeschat wordt dat quarantaine en/of zelfisolatie thuis plaats kan vinden zal de gedragswetenschapper of pedagogisch medewerker van de groep contact met de ouders/verzorgers opnemen wat uw mogelijkheden hierbij zijn.

 

Ambulant

iHUB volgt de algemene richtlijnen voor ambulante zorg van het NJI.


Onze Ambulant medewerkers werken op kantoor of bij de cliënten thuis. De voorwaarde is dat de cliënt geen symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) heeft én veilig naar locatie kan komen.


Tijdens een bezoek houden wij ons aan de grens van 1,5 meter onderlinge afstand tussen medewerkers en bezoekers. Deze afstand geldt niet voor de kinderen en hun ouders onderling. Onze kantoren zijn zo aangepast dat de maatregelen van RIVM kunnen worden opgevolgd.

Pleegzorg en gezinshuizen

De bezoekregelingen gelden met inachtneming van de RIVM maatregelen. Dit houdt in dat een uur voor het bezoek moet worden nagegaan of alle aanwezigen vrij zijn van klachten (niezen, hoesten, verkoudheid, koorts). Er wordt 1,5 m afstand in achtgenomen door de aanwezigen boven de 12 jaar.
Voor en na het bezoek worden de handen gewassen. Waar mogelijk vinden de bezoeken plaats in de buitenlucht. Waar dit niet mogelijk is, wordt gekeken of het bezoek kan worden aangepast om hieraan te voldoen.
Mocht dit alles niet mogelijk zijn, dan zal overlegd worden met de betrokkenen over hoe om te gaan met het bezoek. 


De gezondheid van alle betrokkenen staat voorop en is leidend in de vorm en frequentie van het bezoek.

Ook moeten alle betrokkenen zich realiseren dat als het kind of een van de leden van het deeltijdpleeggezin ziek wordt en besmet blijkt met het Corona virus, het gehele pleeggezin inclusief het kind met elkaar 10 dagen in quarantaine moeten verblijven.
De begeleiding aan de gezinshuizen en pleeggezinnen gaat van beeld/telefonisch contact naar face to face contact. Huisbezoeken en afspraken op kantoor zijn weer mogelijk. Ook hiervoor gelden de RIVM richtlijnen. Beeld/telefonisch contact blijft ook mogelijk waar dit nodig is.

Bereikbaarheid

Alle iHUB medewerkers en medewerkers waar u contact mee hebt zijn te bereiken zoals u gewend bent. Als u vragen heeft kunt u bij uw vaste aanspreekpunt terecht, tenzij anders is gecommuniceerd.

 

Ga naar de website van RIVM voor meer informatie

Omdat de ontwikkelingen en maatregelen in Nederland op elk moment kunnen wijzigen, raden wij aan om de richtlijnen van het RIVM in de gaten te houden. Op de website van RIVM leest u meer over het coronavirus. Hier vindt u ook veel gestelde vragen met de antwoorden. Ga naar www.rivm.nl/coronavirus  of bel het publieksinformatienummer van de overheid 0800 – 1351.

arrow_drop_up arrow_drop_down