Datalek: verlies gegevens archief iHUB's onderdeel Altra
24 november 2022 

Datalek: verlies gegevens archief iHUB's onderdeel Altra

Bij iHUB is door een menselijke fout een oude server uitgeschakeld. Op deze server stonden afgesloten dossiers van naar schatting 15.000 cliënten die tussen 2012 en 2017 in behandeling zijn geweest bij iHUB’s onderdeel Altra.

De dossiers zijn op geen enkele wijze meer vindbaar of toegankelijk. iHUB heeft melding gedaan van het uitschakelen van de server en daarmee het verlies van de afgesloten dossiers bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

iHUB is verplicht om deze dossiers 20 jaar te bewaren. Af en toe komt het voor dat mensen die destijds in behandeling waren bij iHUB’s onderdeel Altra, hun gegevens nog willen inzien. Aan die vraag kan iHUB tot onze spijt niet (meer) voldoen. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via informatiebeveiliging@ihub.nu.