'Een goede werkgever heeft een LAT-relatie met zijn medewerkers'
11 november 2022 

'Een goede werkgever heeft een LAT-relatie met zijn medewerkers'

Ongewenst verloop: alle (zorg)organisaties hebben er last van. Dus we kunnen gaan bivakkeren bij de achterdeur en deze krampachtig proberen op slot te houden. Of we gaan een LAT-relatie aan.

Een professionele LAT-relatie houdt drie dingen in. Ten eerste: dat je als werkgever professionele Liefde hebt voor je medewerkers. Door waardering te geven en door hen te horen en te zien. Daarnaast betekent het dat je Aandacht voor ze hebt. Aandacht voor wat er gebeurt in hun leven, zowel de leuke als de minder leuke dingen. Denk hierbij ook aan het bespreken van thema’s als werkdruk, rouw en werk-privé-balans. De derde skill is een hele belangrijke: Tijd. Maak tijd voor je medewerkers en faciliteer dat collega’s onderling ook tijd hebben voor elkaar. Tijd voor zowel de formele als de informele zaken. Dat zij een passende werkdruk hebben bij een passende werkload. Tijd hebben voor plezier, reflectie en ontwikkeling. 

Waardevol bijdragen aan de levens van jongeren en gezinnen kan alleen als er ook tijd is voor herstel. Maar vaak worden jeugdzorgprofessionals alleen betaald voor wat er in hun taakomschrijving staat. Waarbij ik een oproep doe aan de beleidsmakers en financiers in het jeugdzorgdomein: bekostig niet alleen de zogeheten cliënttijd, maar ook de hersteltijd van de professionals. Zodat ze kunnen blijven doen waar ze goed in zijn. 

Professioneel LAT’ten is goed voor verbinding, veiligheid, betrokkenheid en geeft gegarandeerd meer werkplezier. Het draagt bij aan werkgeluk. We weten dat werkgeluk weer zorgt voor een lager verloop, maar ook voor minder verzuim, goed samenwerkende teams, veerkracht, persoonlijke groei en bevlogenheid. Dus update je flirt skills als werkgever en ga LAT’ten! 

Door Anne-Marije Tervooren, expert HR Cyclus & Talentontwikkeling bij iHUB