'Het gaat niet alleen over de jongere, het gaat om gezinszorg'
16 maart 2023 

'Het gaat niet alleen over de jongere, het gaat om gezinszorg'

In deze doorgeefblog: Marieke Klein Haarhuis, Systeemtherapeutisch Werker. 'Vanaf 2016 ben ik werkzaam geweest als pedagogisch medewerker, voornamelijk op ZIKOS (zeer intensieve kortdurende observatie en stabilisatie). Na 10 jaar op de groep gewerkt te hebben heb ik een uitstap naar de Raad voor de Kinderbescherming gemaakt. Hier heb ik gezien hoe ontzettend belangrijk het gezin of systeem van de jongeren is. Deze ervaringen samen hebben gemaakt dat ik aan de slag kon op mijn oude werkplek (ZIKOS) om systemisch te gaan werken'. 

'De ideeën waren er altijd al wel, maar de intensieve zorg voor ouders kwam binnen de gesloten afdelingen op de een of andere manier niet op gang. Ondertussen heb ik mooie opleidingen mogen volgen en krijgen de ouders/verzorgers van de jongeren in opname de zorg die ze verdienen. Het gaat niet meer over alleen de jongere, het gaat over gezinszorg.'

Foto: Vincent van Dordrecht

Patronen doorbreken
'De doelgroep op ZIKOS is ingewikkeld. De problematiek en de zorgen zijn vaak groot. Ik mag de familieleden van de jongeren begeleiden, vaak zijn dat zeer moeilijke trajecten. Deze begeleiding richt zich meestal op het welzijn van het gezin; ouders hebben lange tijd te maken gehad met grote zorgen. Ik draag bij aan het herstellen van de gezinscontext, herstellen van de verschillende posities in het gezin. Kijken naar hoe negatieve patronen doorbroken kunnen worden is voor mij een dagelijkse bezigheid. Het gaat vooral om bewustwording, de juiste vragen stellen waardoor het gezin snapt waarom het thuis niet meer lukte. Vanuit daar kan ook het gezin zich ontwikkelen. En dit heeft – meestal meteen – effect op het welzijn van het kind. Ouders voelen weer regie, vertrouwen in zichzelf en elkaar.'


Niet stilstaan
'Ik heb bij mogen dragen aan een grote verandering en positieve ontwikkeling van ‘werken binnen het gesloten kader’. Ik ben trots op deze ontwikkeling. Lastige knelpunten zijn er altijd en deze zijn bijna altijd te overwinnen, het kost alleen tijd. Daar ben ik zelf minder goed in, iets de tijd geven. Ik wil altijd sneller en beter. Wat mijn missie is? Volledige zorg bieden aan het hele gezin. Het toevoegen van een systemische discipline aan het multidisciplinaire team werpt inmiddels zijn vruchten af. Ik hoop dan ook dat binnen alle gesloten afdelingen meer gewerkt gaat worden op ‘de gezinszorg’-manier. Ondertussen ga ik zelf verder met studeren en het doorontwikkelen van mijn functie. Ik sta liever niet stil.'

Deze doorgeefblog is onderdeel van een reeks. Eerder kon je al het verhaal van Soshana Wannee lezen.