iHUB-locatie Harreveld besluit sterk verouderd gebouw met tralies en prikkeldraad zelf aan te pakken in het belang van de jongeren
12 september 2023 

iHUB-locatie Harreveld besluit sterk verouderd gebouw met tralies en prikkeldraad zelf aan te pakken in het belang van de jongeren

Kinderen, jongeren en gezinnen die nu op iHUB-locatie Harreveld verblijven, worden begeleid en behandeld in een eigentijds zorg- en onderwijsklimaat door professionals die werken vanuit relationele veiligheid. Dit vindt plaats in een sterk verouderd gebouw dat vroeger een jeugdgevangenis was. ‘Er moet iets gebeuren in het belang van deze jongeren,' aldus regiodirecteur Bob Wiggers. 'Hoe het er nu uitziet is niet helpend voor de jongeren die er verblijven. We vinden dat dit niet langer kan en starten vandaag met de eerste fase; het weghalen van de tralies in en om het gebouw in het belang van de jongeren.’ 

In 2021 verregaande plannen ingediend
Vanaf 2021 liggen er al verregaande plannen om locatie Harreveld flink aan te pakken. De wens is dat Extra Beveiligde Kamers (EBK’s) moeten worden vervangen door familiekamers en kindvriendelijke prikkelarme kamers. De familiekamers zorgen ervoor dat de familie van jongeren in de buurt kunnen zijn tijdens een behandeling. De prikkelarme kamers zijn bedoeld voor jongeren om tot rust te komen als zij dit nodig hebben. Daarnaast wil iHUB de tralies, prikkeldraad en camera’s, die nog stammen uit de tijd dat het een jeugdgevangenis was, weg halen. Ook wil iHUB de entree kindvriendelijk maken, zodat jongeren zich er welkom voelen. Jongeren, ouders en de inspectie steunen de plannen.


SPUK-gelden
iHUB heeft zelf niet de financiële middelen om deze aanpassingen aan het gebouw te bekostigen. Landelijk zijn de SPUK*-gelden in het leven geroepen om zorgaanbieders hierbij financieel te ondersteunen. iHUB heeft deze SPUK-gelden aangevraagd en de plannen zijn inhoudelijk goedgekeurd maar de gelden zijn nog niet vrijgegeven. Hiermee wordt iHUB belemmerd in het voldoen aan de wettelijke kaders met betrekking tot de afbouw JeugdzorgPlus en het sluiten van de Extra Beveiligde Kamers. De Inspectie Gezondheidszorg Jeugd is hier ook uiterst kritisch over. iHUB stelt alles in het werk om de plannen toch doorgang te geven in het belang van de jongeren. 

Niet langer wachten
iHUB wil niet langer wachten met het aanpassen van het gebouw. iHUB gaf de aannemer de opdracht om op 12 september 2023 te starten met het weghalen van de tralies, ondanks het uitblijven van de financiering. ‘Dit is de noodzakelijke eerste stap in het kindvriendelijker maken van het gebouw,’ Aldus Bob Wiggers. ‘Het gebouw is ons al lang een doorn in het oog. Jongeren op Harreveld hebben hulp, behandeling en onderwijs nodig in een omgeving die weliswaar veilig, maar geen gevangenis is.  Veel van hen zijn ernstig getraumatiseerd, ze hebben liefdevolle en passende zorg nodig in een kindvriendelijke omgeving.’


*SPUK-gelden: Dit zijn gelden die door VWS beschikbaar zijn gesteld aan gemeenten via een Specifieke Uitkering (SPUK). De middelen zijn bedoeld voor de vastgoedtransitie van residenties naar kleinschaligheid. De regeling sluit aan op de al bestaande SPUK-regeling voor gesloten jeugdhulp.