'Ik heb mijn rol als vader teruggepakt'
30 maart 2023 

'Ik heb mijn rol als vader teruggepakt'

Remco (43) volgde een hulptraject bij Gezin Totaal. Na een zoektocht van jaren naar de juiste hulp bij zijn vechtscheiding kwam een betrokken jeugdbeschermer op dit idee. Remco: ‘Ik was zielsblij dat deze hulp op mijn pad kwam. Volgemotiveerd stapte ik erin.’

In de zomer van 2021 begon Remco met zijn zoons van 11 en 13 aan de zogenoemde ‘gezinsverkenningsweek’. Ze verbleven een week lang met elkaar op een boerderij. Hulpverleners keken mee om knellende gezinspatronen te ontdekken en te doorbreken. En ook om te benoemen wat in het gezin juist goed gaat. Remco: ‘Ik had mijn kinderen bijna 3,5 jaar niet gezien. We zagen elkaar voor het eerst op de boerderij. Dat was een heel spannend moment. Toch zag ik er niet tegenop, ik wilde juist heel graag deze hulp. Eindelijk een mogelijkheid tot contactherstel met mijn jongens.’

Echt contact
Tijdens de gezinsverkenningsweek was er soms een programma – een activiteit of een gesprek – en soms zat de betrokken gezinsmentor er ‘gewoon’ bij tijdens normale activiteiten zoals ontbijt of avondeten. ‘Ik had de hele week vrij gepland, dat was ook de afspraak. Daardoor was er zoveel tijd om dingen vlot te trekken. Rik (de betrokken gezinsmentor, red.) was een heel prettige intermediair. Hij kon contact maken met de jongens waar mij dat niet altijd lukte. Echt contact. Vooral bij mijn jongste zoon was het lastig, hij is erg gehecht aan moeder en beschadigd door de scheiding. Het lukte Rik om in zijn wereld te komen, aan te sluiten bij zijn interesses. Dat was nooit gelukt als we maar ‘een uurtje’ hulp in de week hadden gekregen.’

Grimmige sfeer
In 2017 gingen Remco en zijn ex uit elkaar. Eerst nog met het idee dat het tijdelijk zou zijn, maar de sfeer werd al snel grimmig. Het resulteerde erin dat Remco zijn kinderen eerst heel weinig en uiteindelijk helemaal niet meer te zien kreeg. Hij klopte aan bij huisarts, praktijkondersteuner, wijkteam, maar de juiste hulp kwam niet op gang. ‘Er bestaat veel hulp, maar het zijn allemaal zelfstandige eilandjes. En: bijna alles is op vrijwillige basis. Dan belde het wijkteam 7x met moeder, die gaf aan niet mee te willen werken en dan sloten zij de casus. Was ik weer terug bij af.’

De juiste hulp
Uiteindelijk kwam Veilig Thuis in beeld na signalen op school. Toen ging het balletje rollen. Jeugdbescherming werd betrokken, er werd een ondertoezichtstelling uitgesproken en uiteindelijk is door de rechter eenhoofdig ouderlijk gezag aan Remco toegewezen en moeder het ouderlijk gezag ontnomen. ‘Toen we net uit elkaar waren, was er vrij weinig aan de hand. Als we toen een persoon met overwicht hadden gehad die de boel kon neutraliseren, was het nooit zo ver gekomen dat ik de jongens 3,5 jaar niet heb kunnen zien. Ik werk zelf in de financiële wereld, ben gewend aan strenge regels en de taaiheid daarvan. Zonder die achtergrond weet ik niet of het gelukt was om steeds vol te houden en uiteindelijk de juiste hulp te krijgen. Eenmaal binnen bij Gezin Totaal was voor mij een verademing.’

Grote kracht
Tijdens de gezinsverkenningsweek heeft Remco een goed begin kunnen maken om het contact met zijn zoons te herstellen. Dat er tijdens die eerste week zoveel tijd en aandacht is voor één gezin is volgens Remco de grote kracht van het programma. ‘Het doel van die week was contactherstel en dat is goed gelukt. De jongens zouden na afloop van de week definitief bij mij komen wonen en door het intensieve contact mét hulp in die eerste week konden we daarna goed zelf verder. Ik weet niet of dat zonder hulp goed was gelopen. ’

Juiste toon in een appje
Na de gezinsverkenningsweek liep de hulp van Gezin Totaal nog een half jaar door. Die hulp was soms heel praktisch. Bijvoorbeeld: hoe reageer je op appcontact van moeder? Op welke appjes reageer je wel en op welke niet? Wat is de juiste toon? Remco: ‘Het is geen hogere wiskunde, maar toch is het heel fijn als er iemand meekijkt en bevestigt dat je op de goede weg zit. Dat helpt al zo erg.’ Naast praktische hulp is Gezin Totaal erop gericht om – ook na de gezinsverkenningsweek – de juiste patronen vast te houden. ‘Ik ben van oudsher gewend om veel te schikken, vaak omwille van een groter doel. Ik heb geleerd om dat niet meer te doen. Ik heb mijn rol als vader teruggepakt. Ik spreek mijn kinderen toe als dat nodig is, vroeger stond ik ernaast en bepaalde moeder wat er moest gebeuren.’

Korte lijntjes met wijkteam
Inmiddels gaat het goed met Remco en zijn zoons. De oudste zit op de havo en haalt zevens en achten, de jongste doet het laatste jaar van de basisschool. De ondertoezichtstelling zal naar verwachting over een half jaar aflopen. ‘Ik ben heel blij dat de hulp van Gezin Totaal op mijn pad kwam. Ik had dat al veel eerder gewild. Nu was er veel gevolgschade, bij eerdere hulp hadden we dat kunnen beperken. Als Gezin Totaal korte lijntjes houdt met het wijkteam, kan hulp eerder ingezet worden. Dat zou voor andere gezinnen heel mooi zijn.’