Infographic veerkracht

Het leven van ieder kind, jongere en zijn familie is betekenisvol. Daarom werkt iHUB aan de veerkracht, het perspectief en de levenslust van jongeren waarbij wij ouderverantwoordelijkheid stimuleren. Hierin zijn we stoutmoedig. We zien een veerkrachtige generatie waarin ouders en jongeren met speciale zorg- en onderwijsbehoeftes zelf de regie hebben over hun leven. Op weg naar een veerkrachtige generatie in 2040: dat is de missie en visie van iHUB.

Maar, wat is veerkracht nu eigenlijk? Hoe bereiken we die veerkrachtige generatie? Wat zouden we dan anders moeten doen/toe kunnen voegen in de behandelingen? Hoe kunnen we meten of we kinderen, jongeren en hun familie ook echt veerkrachtiger maken?

Drie verhalen
We zijn aan de slag gegaan met de eerste vraag: wat is veerkracht? In drie verhalen komen jongeren, ouders, collega’s en experts aan het woord. Op drie verschillende onderwerpen die bij kunnen dragen aan een veerkrachtige generatie laten zij uit ervaring hun licht schijnen. 

Zo vertellen zij iets over de verwachtingen die we van kinderen, jongeren en hun gezin hebben. Moeten die hoog zijn of juist laag? Hoe kun je de verwachtingen die ze van zichzelf hebben positief stimuleren?

Hoe kijken we naar de hulpvraag waarmee ze bij ons aankloppen? Kijken we naar de krachten die ze bezitten om om te gaan met tegenvallers in het leven of kijken we naar de klachten die ontstaan? Kijken we naar de capaciteiten en mogelijkheden of naar de risico’s en de problemen? Kortom, hoe positief benaderen we de kinderen, jongeren en hun familie?

In het laatste verhaal richten we ons op hulpbronnen. Hoe stimuleren we ze hulpbronnen in te zetten en hoe kan dit helpen om veerkracht te vergroten?

Infographic
We sluiten de verhalenreeks af met een infographic. We hopen dat -ie van pas komt in jouw werk met kinderen, jongeren en hun omgeving!