Interview Zorgvisie: ‘Elk kind dat je uit de gesloten jeugdzorg kunt houden, is winst’
13 april 2022 

Interview Zorgvisie: ‘Elk kind dat je uit de gesloten jeugdzorg kunt houden, is winst’

Uit de pilot ‘Ambulant team JeugdzorgPlus Marathon’ blijkt dat je met een klein team een groot aantal jongeren kunt behoeden voor een gesloten opname. Justus Verbeek, manager ambulant team bij iHUB, noemt de pilot ‘succesvol’ en ziet zeker ruimte voor continuering en verdere uitbreiding van het ambulant team als alternatief voor gesloten jeugdzorg.

Justus: "We laten je niet los tot het beter met je gaat. Al word je voor rotte vis uitgemaakt, of reageert de jongere fysiek. We stappen dan even uit, maar de volgende dag maken we weer contact. We zoeken naar de intrinsieke motivatie bij de jongere en het gezin." Door intensieve begeleiding is volgens Justus meer winst te boeken op de lange termijn. "De eerste fase is intensief, maar daarna pakken de jongeren steeds meer autonomie en verantwoordelijkheid."

Lees meer over de pilot in dit interview met Zorgvisie.