Jeugdzorg gebiedsoverstijgend vormgeven
05 oktober 2022 

Jeugdzorg gebiedsoverstijgend vormgeven

Het jeugdzorgstelsel in Amsterdam -waar iHUB ook opereert- en de DUO-gemeenten is volop in ontwikkeling. Met alle kernpartners werken we er hard aan om op korte termijn de jeugdzorg in nabijheid, in de leefwereld van de gezinnen, vorm te geven. We noemen dit gebiedsgericht werken. Daarbij krijgen dan de werkprocessen in en vanuit de gebieden vorm. Wanneer er situaties zijn die vragen om een gebiedsoverstijgende invalshoek, dan pakken we dit overstijgend met elkaar op.

Gezamenlijke toegang uitgewerkt in basisafspraken
Op weg naar het gebiedsgericht werken heeft de werkgroep ‘Toegang Gezamenlijk’ samen met kernpartners, verwijzers en gemeenten de toegang tot de specialistische hulp verder vormgegeven. Tussen kernpartners, gemeenten, huisartsen, OKT*, JBRA*, WSS* en DUO* zijn nu basisafspraken gemaakt die ook een nieuw elan geven aan de samenwerking. Het samen vormgeven van de hulp staat daarbij voorop. Het over en weer afbakenen en na elkaar werken is daarmee ten einde. Het gaat erom dat je in een netwerk met elkaar nauw aansluit op de ondersteuningsbehoefte van een gezin of jeugdige. En dat vervolgens met elkaar realiseert.

Infographics
Om de afspraken met iedereen te delen, heeft de werkgroep onder meer twee infographics gemaakt. Je kunt ze hier downloaden:

* OKT: Ouder- en Kindteams Amsterdam
* JBRA: Jeugdbescherming Regio Amsterdam
* WSS: William Schrikker Stichting
* DUO: Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel