Moreel beraad: implementatie in de organisatie
29 september 2022 

Moreel beraad: implementatie in de organisatie

Als medewerkers met een bepaalde situatie uit het werk rond blijven lopen, piekeren over hoe het nou toch verder moet met dat gezin of die ene jongere, dan kan het zijn dat zij last hebben van een moreel dilemma. Dat is een keus die je moet maken waarbij iets op het spel staat. Wat je ook kiest, het lijkt in alle gevallen verkeerd uit te vallen. Om helderheid te krijgen over een lastige keus die ze moeten maken kunnen onze medewerkers een moreel beraad aanvragen.

Dit is het laatste artikel in een reeks van drie: het eerste artikel gaat over het onderzoek naar moreel beraad door Mariette Matthijsse, het tweede artikel is een verslag van een moreel beraad.

Een moreel beraad is een gesprek over een ethisch dilemma dat je tegenkomt in je werk. Onder leiding van een gespreksleider ga je met meerdere mensen (directe of niet-directe collega’s) in gesprek over de waarden en normen, bedenkt alternatieven en komt tot een onderbouwde beslissing.

VOORBEELDEN VAN MORELE DILEMMA’S

Medewerkers kunnen zich aanmelden voor een moreel beraad via ons interne ontwikkelplatform. Er wordt contact met hen opgenomen om de casus voor te bespreken. Samen bepalen we wie er uitgenodigd worden voor het beraad en spreken we een datum, tijd en plaats af. Als organisatie zorgen we voor een gespreksleider op locatie die de aanmelder en zijn collega's meeneemt in een gesprek over het dilemma, waarden en normen, en alternatieven. Iedere medewerker kan zichzelf hiervoor inschrijven, er is geen toestemming nodig van de leidinggevende.

Continue reflectie & olifantenpaadjes
iHUB staat voor waardengedreven zorg en onderwijs. We ontwikkelen ons samen naar een vitale en lerende organisatie. Daarbij past dat we professionals uitnodigen om continu te reflecteren op hun werk en waar nodig olifantenpaadjes te zoeken en te bewandelen. Moreel beraad is een vorm van reflectie en past naadloos in deze visie. In een moreel beraad ga je op zoek naar de onderliggende waarden bij het handelen in het gezin, op de groep of in de organisatie. Op basis van deze waarden maak je dan een beslissing hoe te handelen, wetend dat er niet een eenduidige oplossing is. Er wordt juist out-of-the-box gedacht met elkaar om te komen tot oplossingen. Zo ontstaat er zomaar een olifantenpaadje!