Ombouw JeugdzorgPlus: oog houden voor de meest kwetsbaren
15 augustus 2022 

Ombouw JeugdzorgPlus: oog houden voor de meest kwetsbaren

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) komt met drastische hervormingen in de gesloten jeugdhulp. De huidige, grootschalige locaties zullen getransformeerd worden naar kleinschalige, open plekken, midden in de samenleving. Daarnaast streeft Van Ooijen naar nul gesloten plaatsingen in 2030. Maar hoe realistisch is dat?

In deze reeks van Zorg&Sociaalweb reageren diverse experts vanuit hun eigen expertise op deze ambitieuze voornemens. In dit eerste deel: Bob Wiggers, regiodirecteur bij iHUB en onder meer verantwoordelijk voor JeugdzorgPlus-locatie Het Anker in Harreveld. 

Fragment:
"In mijn optiek ligt voor die groep jongeren de sleutel in het creëren van een landelijk expertisecentrum dat de schakel vormt tussen verschillende specialismen en disciplines. Een plek waar zorg en onderwijs heel intensief en dicht bij elkaar georganiseerd zijn en we gezamenlijk met experts vanuit onder andere jeugdhulp, GGZ, verslavingszorg, orthopsychiatrie en LVB-zorg tot een perspectief kunnen komen. Een meer dynamische werkwijze op maat is daarbij essentieel; per kind en gezin zal moeten worden gekeken naar de bestaande problematiek, de behoeften en voortvloeiend welke combinatie van zorg en onderwijs daarvoor nodig is."

Je leest de hele blog via Zorg&Sociaalweb.