'Opvoeden is zwaar, maar ook heel mooi'
09 maart 2023 

'Opvoeden is zwaar, maar ook heel mooi'

‘Ik herinner me Jasper van 15. Hij kwam uit de gesloten jeugdzorg en ging weer thuis wonen met ondersteuning van Gezin Totaal.' Gezinsmentor Elise (31) is even stil en graaft in haar geheugen. ‘De jongen wilde van mij niks weten, toch kon ik hem helpen door zijn moeder te coachen en te ondersteunen.’ 

Gezin Totaal
Gezin Totaal is een behandelmethode die zich niet alleen richt op het kind, maar op het complete gezin en het netwerk daar omheen. Maar… – eerlijk is eerlijk – het verhaal van Jasper is niet helemaal representatief voor de werkwijze van Gezin Totaal. Normaal gesproken zijn meerdere of soms zelfs alle gezinsleden betrokken bij de geboden hulp. Bij Jasper concentreert de hulp zich vooral rondom moeder. Jasper wil zelf ‘absoluut geen hulp’. En zijn zussen willen wel helpen, maar niet in rechtstreeks contact met de hulpverlener. Elise: ‘We werken bij Gezin Totaal eigenlijk systemisch, dat wil zeggen: we betrekken alle gezinsleden erbij. In dit specifieke geval is dat niet zo. We hebben besloten om toch met de hulp verder te gaan, omdat de problematiek van Jasper juist is dat hij hulpverlening niet aan durft te gaan. Met de begeleiding die zijn moeder van ons krijgt, kunnen we toch positieve invloed hebben op het hele gezinssysteem. Daarmee is het effect van de hulp toch systemisch, zoals dat heet.’

Positieve invloed van zussen
Indirect worden ook de zussen van Jasper bij de hulp betrokken. Dat heeft een positief effect op Jasper zelf. ‘Zijn zussen willen geen contact met mij, maar door moeder te coachen, kunnen ze toch positieve invloed hebben. Zo help ik moeder met het bespreekbaar maken van dingen en ik leer haar, hoe ze de zussen en bijvoorbeeld ook opa het woord kan geven in gesprekken. Zo kunnen zij Jasper zinvolle feedback geven.’ Juist omdat mensen uit zijn netwerk - zoals de zussen en ook buren - hun leven goed op de rit hebben, kunnen ze Jasper ondersteunen om op het goede pad te blijven.Hulp vanuit huis
‘Het belangrijkste van Gezin Totaal is dat we onderlinge relaties versterken. Soms heeft een ouder helemaal geen aansluiting met zijn kind. Of er is wel aansluiting, maar die is even zoek. Onze aanpak is erop gericht om dat te verbeteren, zodat het gezin uiteindelijk zonder ons verder kan.’ Opvoeden is zwaar, maar ook heel mooi, aldus Elise. ‘Vaak als je als opvoeder op een andere manier reageert dan je eerst deed, gaat de ander ook anders reageren. Je krijgt dus heel snel iets terug. Het is niet gemakkelijk om iets te veranderen, maar wel heel dankbaar!’ Zo ook bij Jasper. Met de ondersteunende hulp van Gezin Totaal kan Jasper thuis blijven wonen en vanuit huis aan de slag gaan met bijvoorbeeld traumatherapie. Elise: ‘Hulp blijft voor dit gezin voorlopig wel nodig, maar wel vanuit huis. Hoe mooi is dat?’

Deze blog is onderdeel van de reeks 'Ik herinner mij...'.