Ouderpeil.nl start vereniging voor en door ouders
13 december 2021 

Ouderpeil.nl start vereniging voor en door ouders

Ouderpeil.nl, het platform voor én door ouders van kinderen met een gedragsprobleem of een stoornis, start in 2022 een onafhankelijke vereniging. De oprichting wordt mede mogelijk gemaakt door het Gereformeerd Burgerweeshuis. De raad van bestuur van iHUB, Jasper ten Dam en Lieke van Domburgh, staan sympathiek tegenover dit initiatief. ‘De missie van deze vereniging past uitstekend bij de doelstellingen van iHUB.’ 

Ouderpeilpunt gaat voor een zelfstandige en verankerende rol in een uitdagend jeugdzorgstelsel. Er is gekozen voor een vereniging omdat iedereen, van ouders tot organisaties en gemeenten, lid kan worden. Op die manier kan het platform veel meer ouders in heel Nederland ondersteunen. En zorgt de vereniging er samen met hun leden voor dat het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn van ouders versterkt en inspraak van ouders echt goed op de kaart gezet wordt.

Vliegwiel
De raad van bestuur van iHUB heeft samen met de initiatiefnemers van het Ouderpeilpunt gekeken naar wat er nodig is om met het Ouderpeilpunt een goede doorstart te maken. Lieke van Domburgh: ‘We vinden het erg belangrijk om een vliegwiel te zijn voor Ouderpeilpunt. Het ontstaan ligt immers bij iHUB en wij hechten veel waarde aan het voortzetten hiervan.’

Jasper ten Dam: ‘We zien het platform echt als een stevige ondersteuning voor ouders. Ouders kunnen op het platform terecht als het gaat om herkenning en erkenning, terwijl ze bij ons als organisatie starten met de behandeling van hun kind. Ouders worden zo van meerdere kanten ondersteund en dat versterkt elkaar.’

Bestuurder Jasper ten Dam tijdens een bijeenkomst van Ouderpeilpunt en het iHUB-masterpanel

iHUB eerste organisatielid 
iHUB wordt als eerste organisatie betalend lid van de vereniging en het Gereformeerd Burgerweeshuis zorgt voor een aanvullend startkapitaal. ‘Ik geloof in die samenwerking omdat gemeenten steeds vaker aan ons vragen wat wij voor ouders en kinderen hebben gedaan buiten de behandeling om. Door samen te werken met een onafhankelijke vereniging, laten we zien dat we de focus naast de behandeling ook leggen op zelfredzaamheid en inspraak van ouders. Ik geloof dan ook dat veel organisaties ons voorbeeld zullen volgen en lid worden.’

Lieke van Domburgh: ‘Het is mooi dat het platform onafhankelijk wordt. Ook omdat het hulpverleners en organisaties helpt als ouders zelf eveneens werken aan hun emancipatie. We zijn als hulpverleners steeds maar tijdelijk betrokken bij het ondersteunen of behandelen van een gezin. Daarna moet een gezin weer alleen verder.

Hoe meer ouders straks zelf weten hoe ze het beste die regie kunnen pakken, hoe meer dit de behandeling van hun kind ten goede komt. Zeker in het belang van shared werken. Een hulpverlener heeft veel aan een ouder die zelfbewust is en de regie pakt, want dan kun je sneller op gelijke voet verder.’ 

Samenwerken
De basis voor Ouderpeilpunt werd gelegd binnen iHUB. Ouderpeil.nl komt voort uit het iHUB ontwikkelplein, opgericht in 2016. Ingrid Schaap en Dagmar Halfhide zetten in 2022 samen met ouders de vereniging Ouderpeilpunt op en blijven eveneens actief werken aan ouderpeil.nl.

Ingrid: ‘Ik ben enorm trots op wat we tot nu toe samen met ouders hebben bereikt binnen én buiten iHUB. We zijn dan ook superblij dat naast iHUB ook het Gereformeerd Burgerweeshuis positief staat tegenover de vereniging en ons ondersteunt met een startkapitaal. We willen uiteraard nog veel meer partijen benaderen om samen te werken en dit initiatief te borgen. Ik ben ervan overtuigd dat veel ouders én organisaties de vereniging zullen omarmen en lid worden. Daar gaan we ons sterk voor maken.’ Hoe zij dit gaan doen, lees je hier.

Mening van ouders wordt serieus genomen
iHUB zet ervaringsdeskundigheid van ouders en kinderen centraal en investeert vanaf 2016 in een stevig fundament als het gaat om het vergroten van zelfredzaamheid van ouders. Ervaringsdeskundigen binnen iHUB hebben een stem, invloed en hun mening wordt serieus genomen.

Lieke van Domburgh: ‘Naast de samenwerking met vereniging Ouderpeilpunt werken we hard aan inspraak van cliënten en hun ouders binnen iHUB. Zo zijn we eind december gestart met een masterpanel iHUB: een iHUB breed panel waar niet alleen ouders, maar ook jongeren en medewerkers inzitten. Het is dus meer dan een cliëntenraad. De gedachte hierachter is dat als je iedereen om wie het gaat samenbrengt, je van elkaar kunt leren en beter begrijpt hoe de ander denkt. Vanuit gelijkwaardigheid.’

Lid worden van vereniging Ouderpeilpunt
Naast ouders kunnen jeugdzorgorganisaties, samenwerkingsverbanden en gemeenten net als iHUB lid worden van de vereniging. Wil je meer weten over het lidmaatschap? Neem dan contact op met Ingrid Schaap.