'Ouders verdienen een stem en een rol binnen de organisatie die hun kind behandelt of onderwijst'

'Ouders verdienen een stem en een rol binnen de organisatie die hun kind behandelt of onderwijst'

Ouderparticipatie. Het is een essentieel onderdeel van de jeugdzorg en er wordt veel gepraat over het belang en de toepassing ervan. Maar wat houdt ouderparticipatie eigenlijk in? Waarom is het zo belangrijk? En waar draait het precies om? Vandaag, op de Internationale Dag van de Ouders, gaan we hier nader op in.

Binnen iHUB is ouderparticipatie een belangrijk aandachtsgebied en telt de stem van ouders mee. Dit blijkt o.a. uit het feit dat we een Master- en een Expertpanel hebben. Het Masterpanel vanuit medezeggenschap en inspraak, en het Expertpanel -dat inmiddels uit 20 ouders bestaat- vanuit empowerment (van ouders, voor ouders).

Training en coaching
Ouders die binnen iHUB te maken hebben (gehad) met zorg of speciaal onderwijs beslissen, waar mogelijk, als ervaringsdeskundige mee over interne vraagstukken. De meeste ouders van het Masterpanel en het Expertpanel zijn getraind en/of gecoacht door adviseur Jessica Tokaya, gespecialiseerd in cliëntenparticipatie, om te kunnen fungeren als gelijkwaardige gesprekspartner. Zij worden steeds meer als panel of individu ingezet als ambassadeurs (intern en extern) bij diverse projecten.

Het gaat om gelijkwaardigheid
"Ouders en jongeren meteen al vanaf het begin onderdeel maken van het proces en hun zorgbehandeling, maar bijvoorbeeld ook van de ontdekkingstocht richting passend onderwijs. Met die inzichten van zowel de professional als de ouders en de jongeren komen we samen tot een op maat gemaakt behandel- en onderwijstraject" , aldus Jessica die het Masterpanel en Expertpanel coördineert. Motto hierbij is: ambassadeurs boeien, binden en behouden. Dit betekent: betrokken worden bij de organisaties, gehoord worden, een stem krijgen, meebeslissen. Ouders verdienen een stem en een rol binnen de organisatie die hun kind behandelt of onderwijst.

"Deze shared gedachte draait naar mijn idee voornamelijk om gelijkwaardigheid", vindt Jessica. "Op deze manier creëren we een ander soort inzet en motivatie, waardoor de energie verschuift. Ouders hebben het gevoel dat ze beter gehoord, gezien en begrepen worden. Dat geeft een geweldige vibe en daar word ik zelf natuurlijk ook blij van! Maar ik zie ook dat de ouders opbloeien. Met een energiek, constructief gesprek of oplossing als resultaat. Want ze zien dat ze er toe doen."