Podcast over gelijke onderwijskansen voor alle kinderen - met Martijn Zaal
27 januari 2021 

Podcast over gelijke onderwijskansen voor alle kinderen - met Martijn Zaal

Martijn Zaal, regiodirecteur Onderwijs van iHUB, werkte mee aan een interessante #STROOMOP podcast over gelijke onderwijskansen voor alle kinderen.
In dit eerlijke gesprek legt Martijn uit waaróm hij dat zo belangrijk vindt. 

Gelijke onderwijskansen, op welke school je ook zit. Het klinkt misschien ‘gewoon’, maar dat is het in de praktijk vaak niet. Kinderen hebben een veilige omgeving nodig om op te kunnen groeien. Een veilig thuis – maar zeker ook een veilige schoolomgeving – om zich voor te bereiden op hun toekomst en rol in de samenleving.

Soms is daar speciaal onderwijs voor nodig. Of wat extra aandacht. Maar volgens Martijn lukt het nog niet voldoende om alle kinderen die gelijke kansen ook te bieden, aangezien het nog op zo’n kleinschalige vorm wordt aangeboden. Veel betrokkenen steken hier energie in, dus wat dat betreft is er wel een verschil te maken. Maar hoe organiseer je scholen dusdanig dat er daadwerkelijk voor iedereen gelijke kansen zijn, óók voor de kwetsbare kinderen?

Jeugdhulp en GGZ mogen daar zeker nog stappen in zetten, vindt Martijn. Leren, ontwikkelen en kwalitatief goed onderwijs zijn basisvoorwaarden om op te kunnen groeien en volwassen te worden. Is er geen veilige thuis- of schoolomgeving, dan is de kans klein dat dit lukt. Volgens Martijn is het daarom noodzakelijk om iedereen – de ouders, het onderwijs, de hulpverleners – in dit proces te betrekken. Op die manier kunnen álle kinderen, ook de kwetsbare, een diploma behalen en hun plek vinden in de maatschappij.

In dit gesprek schijnt Martijn licht op zijn volledige visie over dit onderwerp. Want hoe organiseer je gelijke kansen voor ieder kind? Hoe krijg je alle neuzen in het onderwijssysteem dezelfde kant op? En op welke manier zorg je ervoor dat de loopbaan van (kwetsbare) kinderen zo min mogelijk onderbroken wordt? Je hoort er alles over in deze podcast.