Proefschrift Sanne Pronk over School2Care in tijdschrift VKJP

Proefschrift Sanne Pronk over School2Care in tijdschrift VKJP

Deze week verscheen het themanummer Onderwijs van het tijdschrift VKJP (Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie) over het belang van samenwerking tussen onderwijs en jeugd-ggz. Hierin is ook een bijdrage opgenomen van onderzoeker en iHUB-collega Sanne Pronk, Intensieve onderwijszorgvoorzieningen als alternatief voor gesloten jeugdhulp. Het is een Nederlandstalig artikel met een samenvatting van haar proefschrift tot nu toe.

Plaatsing van jongeren in gesloten jeugdhulpvoorzieningen is al jaren onderwerp van discussie, en de ambitie om gesloten jeugdhulp te voorkomen wordt breed omarmd. Intensieve onderwijszorgvoorzieningen kunnen potentieel een belangrijke rol spelen bij het realiseren van die ambitie. De resultaten van jarenlang onderzoek naar de Amsterdamse intensieve onderwijszorgvoorziening School2Care zijn hoopvol. Het onderzoek geeft gerichte aanbevelingen voor het doorontwikkelen van deze aanpak, zodat voor nog meer jongeren gesloten jeugdhulp wordt voorkomen. Gezien de uitdagingen waar ook intensieve onderwijszorgvoorzieningen mee te maken hebben, worden er tevens aanbevelingen gedaan om jongeren nog meer in hun eigen omgeving te ondersteunen en plaatsing in aparte voorzieningen in zijn geheel te voorkomen.

Reactie Sanne
Sanne: "Mooi dat ik een bijdrage mocht leveren aan dit themanummer Onderwijs van het tijdschrift VKJP vanuit mijn jarenlange onderzoek naar School2Care. Een relevant artikel voor iedereen die meer wil weten over onderwijszorgvoorzieningen en alternatieven voor gesloten jeugdhulp."