Reactie iHUB op artikel Follow the Money
28 november 2020 

Reactie iHUB op artikel Follow the Money

Het online platform Follow the Money heeft zaterdagochtend 28 november een artikel gepubliceerd over iHUB. Bestuursleden Hans du Prie en Jasper ten Dam hebben hierop de volgende reactie gegeven.

'In het artikel worden zaken door elkaar gehaald die niets met elkaar te maken hebben en deels feitelijk onjuist zijn. Het artikel doet geen recht aan het werk van onze professionals die dagelijks het zichtbare verschil maken. We laten de verantwoordelijkheid over de inhoud van het artikel dan ook bij de auteurs.

Suïcidaliteit bij kinderen en jongeren is een ingewikkeld vraagstuk dat veel leed veroorzaakt en een enorme impact heeft. Het doet onrecht aan de complexiteit ervan om suïcidaliteit in een artikel als deze te koppelen aan de vormgeving van een nieuwe organisatie.'

Ongemakkelijke waarheid

'Wij zijn experts in de behandeling van de meest kwetsbare jongeren in Nederland die worstelen met hun gedachten of intenties tot suïcidaliteit. Ondanks alle expertise, toewijding en inzet van onze medewerkers is suïcidaliteit helaas niet altijd te voorkomen. Dat is een ongemakkelijke waarheid, maar wel een die wij niet uit de weg gaan.

Drie jaar geleden hebben vier organisaties doelbewust gezamenlijk de stap naar voren gezet om, in samenspraak met gemeenten, kinderen en hun gezinnen, een samenhangend aanbod van zorg, onderwijs en jeugd-GGZ te kunnen bieden. Zodat deze kinderen en hun ouders niet langer van het kastje naar de muur worden gestuurd.'

Zoveel mogelijk aandacht naar kinderen en gezinnen

'We hebben de organisatie doelbewust in regio’s ingedeeld waarmee we zorg en onderwijs dicht in de wijk kunnen aanbieden. Met een beperkt aantal managementlagen en een centrale staforganisatie zodat er zoveel mogelijk aandacht naar het kind en hun gezin gaat.

Om te komen waar we nu staan ging niet zonder slag of stoot. Daar horen keuzes maken bij, flink investeren in kennis en expertise en nieuwe vormen van zorg en onderwijs ontwikkelen. Het betekent ook continu leren: van fouten, successen, van elkaar en ook van ervaringsdeskundigen.'

Verantwoordelijkheid nemen

'Het betekent ook als organisatie je verantwoordelijkheid durven nemen en luisteren naar je omgeving. Inmiddels staat er een stabiele organisatie die klaar is om adequaat in te spelen op de behoeften van kinderen en hun gezinnen met zorg en onderwijs op niveau, zo bevestigen ook de meest recente inspectierapporten.'