Samenwerking De Opvoedpoli en Altra voor snelle hulp kinderen 0 tot 6 jaar
08 april 2022 

Samenwerking De Opvoedpoli en Altra voor snelle hulp kinderen 0 tot 6 jaar

Wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van een jong kind, is het verstandig om tijdig hulp te zoeken. Het vroegtijdig ondersteunen van (aanstaande) ouders van kinderen tussen de 0 en 6 jaar kan immers helpen om problematiek op latere leeftijd te voorkomen. De professionals van onze 0-6 teams werken vanuit de Infant Mental Health (IMH)-visie. Daarin staat de ouder-kindrelatie centraal. De kwaliteit van de relatie tussen het jonge kind en de ouder(s) draagt namelijk bij aan een gezonde ontwikkeling van het opgroeiende kind.

Binnen iHUB werken alle IMH-specialisten nauw met elkaar samen aan de innovatie van de hulp voor deze doelgroep. Aanwezige en nieuw verkregen kennis en expertise worden hierbij veelvuldig gedeeld. De Opvoedpoli, onderdeel van iHUB, verzorgt vanuit multidisciplinaire 0-6 teams op meer dan tien locaties in Nederland specialistische hulp en behandeling voor de allerjongsten en hun ouders of verzorgers. In de regio Amsterdam doen zij dit samen met Altra onderwijs en jeugdhulp, een van onze andere labels. Lees hier meer over in dit artikel.