Veerkracht

Onze visie

Het leven van ieder kind, jongere en zijn familie is betekenisvol. Daarom werkt iHUB aan de veerkracht, het perspectief en de levenslust van jongeren waarbij wij ouderverantwoordelijkheid stimuleren. Hierin zijn we stoutmoedig. We zien een veerkrachtige generatie waarin ouders en jongeren met speciale zorg- en onderwijsbehoeftes zelf de regie hebben over hun leven. Op weg naar een veerkrachtige generatie in 2040: dát is onze missie en visie.

Definitie van veerkracht
Maar, wat is veerkracht nu eigenlijk? We hebben collega's gevraagd een definitie van veerkracht te formuleren gebaseerd op diverse (wetenschappelijke) artikelen en de definities die hierin gebruikt worden. Hieruit is een mooie beschrijving gekomen:

'Het gebruikmaken van je eigen krachten, je contacten met andere mensen en hulpbronnen in de omgeving om goed om te kunnen gaan met tegenvallers in het leven, noemen we veerkracht. Veerkracht zie je bij mensen van alle leeftijden: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Tegenvallers kun je hebben bij het wonen, school of werk, maar ook in de vrije tijd en bij social mediagebruik. Het doel van veerkracht is mee te blijven doen in de maatschappij, niet om problemen weg te nemen.'

Ervaringen van jongeren, ouders, collega’s en experts
Op deze plek delen we verhalen waarin jongeren, ouders, collega’s en experts aan het woord komen. Op verschillende onderwerpen die bij kunnen dragen aan een veerkrachtige generatie laten zij uit ervaring hun licht schijnen. Ook hebben we een infographic gemaakt die je kan toepassen in je werk (en je leven).


Veerkracht
Een veerkrachtige generatie in 2040, dat duurt nog wel even. Om vandaag al iets te kunnen doen om dit te bereiken, bieden we hiermee alvast de eerste inspiratie.

Artikelen over Veerkracht

Wat is de relatie tussen veerkracht en verwachtingen?

Wat is de relatie tussen veerkracht en
positiviteit?

Wat is de relatie tussen veerkracht en hulpbronnen?

Dit is veerkracht:
een infographic