Zorg en Onderwijs

Onze visie

Artikelen over Zorg en Onderwijs

'Het besef dat zorg en onderwijs één zijn, moet landen op alle niveaus'

'School2Care voorkomt dat jongeren in de gesloten jeugdzorg terechtkomen'