Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg  

iHUB werkt per 1 april 2020 met de bestelmodule van ProQuro. Via de bestelmodule kunnen de medewerkers op één plek bestellingen plaatsen, waarbij er vanuit ProQuro automatisch een bericht met de bestelling naar de leverancier wordt verzonden.


In die order wordt tevens verwezen naar de algemene inkoopvoorwaarden die iHUB hanteert. De algemene voorwaarden bestaan uit verschillende modules: algemeen deel, ICT deel en PNIL deel. Afhankelijk van wat er besteld wordt, zijn de onderdelen ICT en PNIL wel of niet van toepassing. Mochten hier vragen over zijn, neem dan contact op met inkoop, via inkoop@ihub.nu.

Download de bestanden

Vereisten facturen

Het is van groot belang dat ingestuurde facturen voldoen aan de gestelde eisen.

 • Tenaamstelling (zie tabel hieronder);
 • Afleveradres;
 • Kostenplaats;
 • Inkoopordernummer (indien onbekend, vermeld dan de naam van de besteller/kostenplaats);
 • Contractnummer (indien aanwezig);
 • Projectnummer (indien aanwezig);
 • Projectnummer (indien aanwezig);
 • IBAN-rekeningnummer leverancier;
 • Geldig BTW-nummer leverancier (indien van toepassing);
 • Geldig KvK-nummer leverancier (KvK-adres moet overeenkomen met adres op de factuur).


Daarnaast zijn er vanuit de belastingdienst eisen waaraan een factuur moet voldoen:

 • De volledige naam en het adres van de leverancier (postbus is niet voldoende);
 • Factuurdatum;
 • Hoeveelheid van goederen en welke goederen (indien geleverd);
 • Wat voor diensten er geleverd zijn, tijdsduur en omschrijving van de dienst (indien geleverd);
 • Datum van levering goederen/diensten;
 • Bedrag exclusief BTW;
 • BTW-bedrag + het percentage BTW dat berekend wordt (indien van toepassing);
 • Bedrag inclusief BTW.

Bij facturen die betrekking hebben op de projectenadministratie is het van groot belang dat eraanvullend op de bovenstaande eisen, voldaan wordt aan het volgende:

 • Vermelding van projectnummer;
 • Vermelding van de naam van het project;
 • Indien bekend het kostenplaatsnummer dat betrekking heeft op het project.

Deze projectinformatie kan bij de opdrachtgever/contactpersoon worden opgevraagd. Zij zullen de

verantwoordelijkheid dragen om tijdig de projectgegevens door te geven.
Momenteel worden enkel inkoopfacturen met de nieuwe tenaamstelling van de entiteit in

behandeling genomen:
null

 
Let op: Alle inkoopfacturen voor alle entiteiten van iHUB dienen te worden gemaild naar crediteuren@ihub.nu.

Per entiteit dient de leverancier 1 factuur inclusief bijlagen samen in 1 PDF-bestand te mailen. Het afleveradres kan verschillen van het postadres. Het postadres op facturen van alle entiteiten blijft: Willem Dreespark 307, 2531 SX Den Haag.

Vragen kunnen gesteld worden aan de medewerkers van team Crediteuren via Crediteuren@ihub.nu.