Veerkracht & levenslust

Veerkrachtige generatie

We zien een veerkrachtige generatie waarin ouders en jongeren met speciale zorg- en onderwijsbehoeftes zelf de regie hebben over hun leven. We zijn op weg naar een veerkrachtige generatie in 2040. Daarin nemen wij onze verantwoordelijkheid. 


Het leven van ieder kind, jongere en zijn familie is betekenisvol.
Daarom werkt iHUB aan de veerkracht, het perspectief en de levenslust van jongeren waarbij wij ouderverantwoordelijkheid stimuleren. Hierin zijn we stoutmoedig.


Levenslust kind is ons vertrekpunt

Levenslust vormt de basis voor geluk en persoonlijke ontwikkeling. Deze mindset helpt ook ouders om anders naar hun kind te kijken. Als we ons richten op de levenslust van het kind, heeft dit positieve impact op het hele gezin. 

Jeugdzorg is familiezorg. Daarom helpen we gezinnen krachtiger te worden en beter te functioneren. We doen dat samen. Dichtbij, het liefst in de wijk. 


Ouders verantwoordelijk

Hoe professioneel we ook zijn, de rol van ouders kunnen we nooit overnemen. Daarom leggen we de verantwoordelijkheid voor de zorg en opvoeding waar die hoort: bij ouders of anderen uit de nabije omgeving.

We zijn hun gids, adviseur en begeleider bij het maken van de beste keuzes in zorg en onderwijs. Maar de ouders houden de regie. Natuurlijk zijn er gevallen waarin dit niet lukt. Als ze die rol zelf niet op zich willen of kunnen nemen, stimuleren en helpen we.


Wij zijn stoutmoedig

Die toekomstige veerkrachtige generatie lijkt misschien een naïeve idealistische wensdroom. Maar we zijn er rotsvast van overtuigd dat we dit met elkaar wel degelijk voor elkaar krijgen. Wij nemen daarin stoutmoedig ónze verantwoordelijkheid. 

Samen met gemeenten, organisaties, ouders en jongeren willen we jeugdzorg en onderwijs verder ontwikkelen. Kortom: 

  • Richten we ons op de veerkracht van kinderen, ouders en medewerkers 
  • Durven we binnen de kaders onze eigen koers te varen om onze ambities te realiseren
  • Zijn onze medewerkers positief eigenwijs
  • Nemen we onze verantwoordelijkheid

Samen en standvastig

Een mooie visie is één. Nu komt het aan op de concrete uitvoering. Een veerkrachtige generatie bereik je niet vanzelf. Als iHUB maken we deel uit van het ecosysteem van de jeugdzorg, het speciaal onderwijs en overheden. Onze positieve, onderscheidende visie vindt zeker weerklank bij onze ketenpartners. Maar we weten ook dat we instituties en conventies moeten doorbreken om onze visie te realiseren. Samen jagen we zo de transformatie naar een veerkrachtige generatie aan.

Daarom roepen we jou op om met ons mee te doen. Durf jij buiten de gebaande paden te treden en olifantenpaadjes te zoeken? Laten we samen met alle betrokken partijen fundamentele doorbraken forceren in onze sector.