arrow_drop_up arrow_drop_down

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de stichting iHUB houdt toezicht op alle werkmaatschappijen in de iHUB alliantie: iHUB ontwikkelplein, Altra, Horizon, De Nieuwe Kans en De Opvoedpoli. De Raad van Toezicht heeft regelmatig overleg met de Raden van Bestuur van iHUB en de werkmaatschappijen.

Contact met directie en medewerkers

Zij vindt het van wezenlijk belang om contact te hebben met de directie en het management van de werkmaatschappijen en de medewerkers op de vele locaties. Er worden regelmatig werkbezoeken afgelegd, ook zonder aanwezigheid van de Raad van Bestuur.

Verder zijn er door het jaar heen gezamenlijke hei-dagen en strategiedagen. En voert de Raad van Toezicht overleg met de ondernemingsraden, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en de cliëntenraden van de werkmaatschappijen.

Contact met directie en medewerkers

Zij vindt het van wezenlijk belang om contact te hebben met de directie en het management van de werkmaatschappijen en de medewerkers op de vele locaties. Er worden regelmatig werkbezoeken afgelegd, ook zonder aanwezigheid van de Raad van Bestuur.

Verder zijn er door het jaar heen gezamenlijke hei-dagen en strategiedagen. En voert de Raad van Toezicht overleg met de ondernemingsraden, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en de cliëntenraden van de werkmaatschappijen.

Toezicht

Het functioneren van bestuur en toezicht wordt getoetst aan de Zorgbrede Governance code en de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs, waarbij transparantie voorop staat.

De iHUB alliantie bestaat sinds 1 september 2016 en heeft een Raad van Toezicht van maximaal acht leden. De Raad van Toezicht heeft een Auditcommissie, een Remuneratiecommissie en een Commissie Kwaliteit en Veiligheid.Aandachtteam

Daarnaast werkt de Raad van Toezicht met een Aandachtteam Onderwijs, een Aandachtteam Ambulante Zorg en een Aandachtteam Residentiële Zorg.

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren en doet dat tweejaarlijks onder leiding van een extern begeleider met expertise op het gebied van governance en toezichthouden.

Jaarverslag

Het jaarverslag van de Raad van Toezicht is opgenomen in de jaarverslagen van Horizon, Altra, De Nieuwe Kans en De Opvoedpoli.

De Raad van Toezicht is bereikbaar via: 088-9961000 en bestuurssecretariaat@ihub.nu.


De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:


  • De heer R.R.A. te Loo (voorzitter)
  • Mevrouw P. Laseur (lid)
  • De heer J. Kweekel (lid)
  • De heer J.W.C. Voerman (lid)
  • De heer H. Moukaddim (lid)
  • Mevrouw J.T.A. Wakkerman (lid)