Raad van toezicht

De raad van toezicht van de Stichting iHUB houdt toezicht op alle merken binnen de iHUB groep: Altra, Horizon, De Nieuwe Kans, De Opvoedpoli en iHUB ontwikkelplein. De raad van toezicht heeft regelmatig overleg met de raad van bestuur van iHUB.

Contact met directie & medewerkers

De raad van toezicht vindt het van wezenlijk belang om contact te hebben met de directie en het management van de organisaties binnen de iHUB groep en de medewerkers op de vele locaties. Er worden regelmatig werkbezoeken afgelegd, ook zonder de aanwezigheid van de raad van bestuur.
Verder zijn er door het jaar heen gezamenlijke hei-dagen en strategiedagen. En voert de raad van toezicht overleg met de ondernemingsraden, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en de cliëntenraden van de werkmaatschappijen.

Toezicht

Het functioneren van bestuur en toezicht wordt getoetst aan de Zorgbrede Governance code en de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs, waarbij transparantie voorop staat.
De iHUB groep (als alliantie gestart sinds 1 september 2016) bestaat sinds 1 januari 2021 en heeft een raad van toezicht van maximaal acht leden. De raad van toezicht heeft een Auditcommissie, een Remuneratiecommissie en een Commissie Kwaliteit en Veiligheid.
De raad van toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren en doet dat tweejaarlijks onder leiding van een extern begeleider met expertise op het gebied van governance en toezichthouden.Toezichtvisie

De Raad van Toezicht van iHUB heeft in 2022 haar Toezichtvisie opnieuw geformuleerd. De Raad houdt toezicht op de maatschappelijke functie van iHUB; dat doet zij namens de samenleving. Daarom vinden de leden het van belang dat zij rekenschap geven van hun werkwijze en daarop aanspreekbaar zijn. Tweejaarlijks evalueren zij de Toezichtvisie en passen deze waar nodig aan. De Raad van Toezicht werkt volgens de vigerende wetgeving (Wet Beheer en Toezicht Rechtspersonen), de Governance Code Zorg 2022 en de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (PO Raad, 2020).

Jaarverslag

Het jaarverslag van de raad van toezicht is opgenomen in de jaarverslagen van Horizon, Altra, De Nieuwe Kans en De Opvoedpoli.
De raad van toezicht is bereikbaar via: 088-9961000 en bestuurssecretariaat@ihub.nu

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

De heer R.R.A. te Loo (voorzitter)

Mevrouw P. Laseur (lid)

De heer J.W.C. Voerman (lid)

De heer H. Moukaddim (lid)

Mevrouw J.T.A. Wakkerman (lid)