Wie is iHUB?

Bij iHUB worden jeugdzorg, speciaal onderwijs en jeugd-ggz onder één dak vormgegeven. Met een combinatie van zorg en onderwijs biedt iHUB een passend aanbod aan kinderen en hun ouders die dat nodig hebben.

Een veerkrachtige generatie

Wij geloven in de kracht van families en opereren vanuit de levenslust van een kind.
In ieder leven gebeuren dingen waardoor je als persoon uit balans raakt. Een familie krijgt te maken met schulden, geweld, depressies, verslaving, psychische crisis of andere (gedrags)problemen maar ze hebben het vermogen om terug te veren en
er sterker en wijzer uit te komen.

We zien een veerkrachtige generatie waarin ouders en jongeren met speciale zorg- en onderwijsbehoeftes zelf de regie hebben over hun leven. Op weg naar een veerkrachtige generatie in 2040. Daarin nemen wij onze verantwoordelijkheid. 


Het leven van ieder kind, jongere en zijn familie is betekenisvol.
Daarom werkt iHUB aan de veerkracht, het perspectief en de levenslust van jongeren waarbij wij ouderverantwoordelijkheid stimuleren.
Hierin zijn we stoutmoedig.


Werken bij iHUB

Waarom is werken met en voor jongeren zo bijzonder. De professionals bij iHUB vertellen het je graag.

Onze jeugdzorg labels

Horizon jeugdzorg en onderwijs

Jeugdzorg en speciaal onderwijs


altra

Altra onderwijs  en jeugdhulp

Gespecialiseerde jeugd- en opvoedhulp


opvoedpoli

Opvoedpoli


Basis- en specialistische jeugd-GGZ, jeugd- en opvoedhulp aan gezinnen.

de nieuwe kans

De Nieuwe Kans


Jongvolwassen mannen met multiproblematiek begeleiden naar werk

Onze onderwijs labels

Educé  onderwijs

Educé partners in passend onderwijs.

Horizon onderwijs

Voor alle kinderen een passende plek in het onderwijs.

Altra onderwijs

Voor alle kinderen een passende plek in het onderwijs.

Raad van Bestuur

Jasper ten Dam

Voorzitter RvB

Met veel plezier en passie ben ik sinds 2019 bestuurder bij iHUB. Het verder professionaliseren van onze organisatie gaat bijdragen aan een betere facilitering van onze medewerkers en legt het fundament om een leidende rol te blijven spelen in de transitie van jeugdzorg en speciaal onderwijs. Ben trots dat onze professionals zich elke dag onderscheiden door speciaal onderwijs, jeugdzorg en jeugd GGZ onder één dak geïntegreerd aan te bieden!
Lieke van Domburgh

Lid RvB

Sinds oktober 2021 ben ik met veel enthousiasme gestart als bestuurder bij iHUB.

Ik ben enorm gedreven om bij te dragen aan de ontwikkeling van jongeren vanuit verschillende perspectieven: de omgeving van de jongeren, ouders, pleegzorgouders, onderwijs- en zorgprofessionals en de wetenschap.


Dat vraagt niet alleen om voortdurende focus op de ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun omgeving, maar ook om het continu in verbinding staan met elkaar. Laat dat nu net zijn waar ik een flinke dosis energie van krijg!

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • De heer R.R.A. te Loo (voorzitter)
  • Mevrouw P. Laseur (lid)
  • De heer J.W.C. Voerman (lid)
  • De heer H. Moukaddim (lid)
  • Mevrouw J.T.A. Wakkerman (lid)

De wetenschapper vertelt

Het voorkomen van schooluitval en gesloten jeugdzorg. Sanne Pronk vertelt in deze video over haar promotie onderzoek naar het onderwijszorg programma School2Care.


Interessant voor iedereen die te maken heeft met jongeren die uit school dreigen te vallen of voor wie een gesloten jeugdzorg plaatsing dreigt.

arrow_drop_up arrow_drop_down