Wie is iHUB?

Bij iHUB geven we jeugdzorg, speciaal onderwijs en jeugd-ggz onder één dak vorm. Met een combinatie van zorg en onderwijs bieden wijeen passend aanbod aan kinderen en hun ouders die dat nodig hebben.

Een veerkrachtige generatie

Wij geloven in de kracht van families en opereren vanuit de levenslust van een kind.
In ieder leven gebeuren dingen waardoor je als persoon uit balans raakt. Een familie krijgt te maken met schulden, geweld, depressies, verslaving, psychische crisis of andere (gedrags)problemen maar ze hebben het vermogen om terug te veren en
er sterker en wijzer uit te komen.

We zien een veerkrachtige generatie waarin ouders en jongeren met speciale zorg- en onderwijsbehoeftes zelf de regie hebben over hun leven. Op weg naar een veerkrachtige generatie. Daarin nemen wij onze verantwoordelijkheid. 


Het leven van ieder kind, jongere en zijn familie is betekenisvol.
Daarom werkt iHUB aan de veerkracht, het perspectief en de levenslust van jongeren waarbij wij ouderverantwoordelijkheid stimuleren.
Hierin zijn we stoutmoedig.


Werken bij iHUB

Waarom is werken met en voor jongeren zo bijzonder. De professionals bij iHUB vertellen het je graag.

Onze jeugdzorglabels

Horizon

Jeugdzorg en Pleegzorg


Altra

Gespecialiseerde jeugd- en opvoedhulp


Opvoedpoli

Basis- en specialistische jeugd-GGZ, jeugd- en opvoedhulp aan gezinnen.

De Nieuwe Kans

Jongvolwassen mannen met multiproblematiek begeleiden naar werk

Onze onderwijs labels

Horizon onderwijs

Voor alle kinderen een passende plek in het onderwijs.

Altra onderwijs

Voor alle kinderen een passende plek in het onderwijs.

Educé  onderwijs

Educé partners in passend onderwijs.

hub! Het magazine van iHUB

Ons magazine 2022-2023, boordevol inspiratie en mooie verhalen. Wat voor organisatie is iHUB, wie zijn de medewerkers, wat drijft ons? Neem een inkijkje!

Raad van bestuur

Jasper ten Dam

Voorzitter raad van bestuur

Met veel plezier en passie ben ik sinds 2019 bestuurder bij iHUB. Het verder professionaliseren van onze organisatie gaat bijdragen aan een betere facilitering van onze medewerkers en legt het fundament om een leidende rol te blijven spelen in de transitie van jeugdzorg en speciaal onderwijs. Ben trots dat onze professionals zich elke dag onderscheiden door speciaal onderwijs, jeugdzorg en jeugd GGZ onder één dak geïntegreerd aan te bieden!
Lieke van Domburgh

Lid raad van bestuur

Sinds oktober 2021 ben ik met veel enthousiasme gestart als bestuurder bij iHUB.

Ik ben enorm gedreven om bij te dragen aan de ontwikkeling van jongeren vanuit verschillende perspectieven: de omgeving van de jongeren, ouders, pleegzorgouders, onderwijs- en zorgprofessionals en de wetenschap.


Dat vraagt niet alleen om voortdurende focus op de ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun omgeving, maar ook om het continu in verbinding staan met elkaar. Laat dat nu net zijn waar ik een flinke dosis energie van krijg!

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • De heer R.R.A. te Loo (voorzitter)
  • Mevrouw P. Laseur (lid)
  • De heer J.W.C. Voerman (lid)
  • De heer H. Moukaddim (lid)
  • Mevrouw J.T.A. Wakkerman (lid)