'Niets is te veel op de Gelinckschool'

'Niets is te veel op de Gelinckschool'

Koen, de zoon van Yolande en Arnold, gaat naar het speciaal onderwijs. Hij is zes jaar en bezoekt sinds september vorig jaar de Gelinckschool in Spijkenisse. Arnold: ‘Voel je dat jouw kind anders is? Dan is dat waarschijnlijk ook zo. Steek je kop niet in het zand. Volhard en benoem wat je ziet. Ook al zijn anderen het daar misschien niet mee eens.’ Yolande: ‘Lukt het niet op een reguliere school? Dan is de Gelinck het beste wat je voor je kind wenst.’

‘Koen heeft meer hulp van de juffen en meesters nodig’
Via een haperende internetverbinding spreken wij Arnold en Yolanda. Zoon Koen speelt in de woonkamer. Een interview van een half uur? Dat moet wel lukken. Geëmotioneerd vertelt Yolande hoe moeilijk het was, Koens overstap van zijn basisschool aan het einde van de straat naar een behandel- en onderwijsgroep vijftien minuten verderop. Yolande: ‘Toen we hoorden dat het Spijkenisse werd zeiden wij direct: we gaan hem halen en brengen. Iedere dag. Maar, dan ga je nadenken. Je weet dat het onhaalbaar is. Je kunt niet op twee schoolpleinen tegelijkertijd zijn.’ Koen gaat daarom met de taxi naar school. Arnold: ‘Hij vond die taxi meteen al leuk. Wij hadden er meer moeite mee dan hij!’ Yolande en Arnold leggen aan broers Gijs en Noud uit dat Koen voortaan naar een andere school gaat dan zij. Yolande: 'Waarom? Dat vroegen ze natuurlijk. Maar, hoe leg je dat uit? Ze waren nog zo klein.’ Arnold: ‘Koen heeft meer hulp van de juffen en meesters nodig. Zo hebben we het uitgelegd.’

‘Koen pakte het niet op zoals gehoopt’
Koen is anderhalf als Yolande en Arnold merken dat zijn ontwikkeling anders verloopt. Yolande: ‘Koen reageerde anders, heel anders, dan zijn tweelingbroertje Gijs. Soms gaf hij geen enkele reactie.’ Na observatie op de peuterspeelzaal krijgt Koen een kans op een reguliere basisschool. Met wekelijks een aantal uur één op één begeleiding moet het lukken. Yolande: ‘Hij startte in maart. Eind mei volgde een overleg met alle begeleiders. Koen pakte het niet op zoals gehoopt. Hij was met heel andere dingen bezig. Ik zag het zelf ook. Als ik hem ophaalde stond hij bijvoorbeeld naar de andere kinderen te kijken terwijl zij aan het kleuren waren. Hij deed niet mee.’ Koen stapt over naar BeO -Behandel- en Onderwijsgroep- de Meidoorn*.


‘Die tijd op de BeO was als een warm bad’
Het BeO-traject duurt een jaar. Yolande, Arnold, de leerkrachten en begeleiders bespreken steeds het ontwikkelingsperspectief van Koen. Welke school is het beste voor hem? Terugkeer naar regulier basisonderwijs blijkt na een paar maanden onhaalbaar. Na de zomervakantie gaat Koen naar het speciaal onderwijs. 'Die tijd op de BeO was als een warm bad. Omdat Koen met de taxi naar school ging misten wij het dagelijks contact met de juffen. We belden wekelijks en werden via het ouderportaal op de hoogte gehouden,’ aldus Yolande. Helaas zitten de BeO en de Gelinckschool niet in hetzelfde pand. De overstap betekent voor Koen wéér een ander gebouw, andere juffen en andere klasgenoten. Yolande: ‘Daar had hij echt wel even last van.’ Arnold: ‘De BeO hoort bij de Gelinckschool. Wat zou het fijn zijn als deze groepen in één gebouw zouden kunnen zitten.’

‘Hij zit daar echt op zijn plek’
Koen zit alweer zes maanden op zijn nieuwe school. Yolande en Arnold zijn ervan overtuigd dat deze plek de juiste is. Yolande: ‘Ieder jaar bekijkt men opnieuw of terugkeer naar regulier mogelijk is. Gaat dat lukken? Wij houden er rekening mee dat Koen op de Gelinck blijft. Dat is prima. Hij zit daar echt op zijn plek.’ Arnold: ‘Ons vertrouwen in de school is groot. De leerkrachten en begeleiders, het zijn professionals met een warm hart.’ Yolande: ‘Onlangs haalden we Koen -nogal ad hoc- zelf op van school. De leerkracht maakte direct even tijd voor een gesprekje met ons. Het is zo fijn dat het contact warm is, juist omdat de school verder weg is.’ Arnold: ‘Iedereen werkt op school in het belang van het kind. Niets is hen te veel.’

‘Hij moest echt wennen’
‘Daisy Schoenmaker is de leerkracht van Koen. Daisy: Ik herinner mij de komst van Koen nog goed. Wat was hij gespannen, die eerste weken. Dat is ook logisch. Ons gebouw is groot voor een klein mannetje zoals hij en al die nieuwe gezichten. Hij moest echt wennen. Teruggetrokken en huilerig, dat was hij vooral. Ook moest hij wennen aan de taxi. Als deze hem te laat ophaalde in de middag dan was hij ontroostbaar. Nu weet hij dat de taxi echt wel komt. Hij helpt ons of gaat een werkje doen als hij even moet wachten. Nu Koen zijn draai op school heeft gevonden keert de rust in het gezin terug. Arnold: ‘Wij leren van de juffen. Zij geven ons tips. Ze zeggen: ‘wees duidelijk en consequent. Waarschuw maar één keer. Dan probeer je dat thuis en wat blijkt? Het werkt! De informatieavonden en webinars via school helpen ook. We ontmoeten daar andere ouders. Het is fijn om ervaringen van hen te horen.’

‘Koen is echt enorm gegroeid’
Daisy: ‘We zijn nu bijna een jaar verder en Koen is echt enorm gegroeid. De Gelinck is echt zijn school. Als zijn ouders of broertje langskomen laat hij trots zijn klas en werkjes zien. Koen maakt grapjes en durft nu in de kring over bijvoorbeeld zijn weekend te vertellen. Hij voelt zich hier thuis. Zijn klasgenoten spelen graag met hem. Zijn gunfactor is groot. En Koen is slim. Wij leren in groep twee nu de letters. Soms zegt hij expres een letter verkeerd om te kijken of ik dat doorheb. Als ik hem dan vraag welke letter het wél was krijg ik een grote glimlach: “Ik wist het wel hoor juf!” Het is een heerlijk joch en wij hebben hem heel graag bij ons in de groep.’

‘Koens route is anders, maar wij staan daar voor open’
Yolande: ‘Accepteren dat Koen zich anders ontwikkelt is moeilijk. Toch is het nodig. Je verzetten helpt jezelf niet en het kind al helemaal niet. Hoe reageert Koen? Dat houdt ons altijd bezig. Zijn reactie is niet vanzelfsprekend. Koen ziet ook geen gevaar. Hierdoor zijn wij altijd alert en letten extra op zijn veiligheid. Wij hebben bijvoorbeeld nog steeds traphekjes in huis. Natuurlijk denk je: had het anders gekund? Drie scholen in anderhalf jaar tijd. Steeds weer die veranderingen. Het vroeg veel van Koen. En van ons. En van het gezin. Toch, als ik zie hoe gelukkig Koen nu is denk ik: het is het allemaal waard geweest. Koens route is anders, maar wij staan daar voor open.’ Koen, al die tijd spelend op de achtergrond, wordt luidruchtiger. Is het tijd om het interview af te ronden? Yolande knikt: ‘Koen heeft ons nodig. Het is hectisch hier. Koen is vandaag vrij, wij gaan morgen op vakantie, er moet nog van alles gebeuren. Toch maken we graag tijd voor dit interview.’ Arnold: ‘Andere ouders moeten dit ook weten.’

*Behandel – en Onderwijsgroep De Meidoorn
Behandel- en Onderwijsgroep (BeO) De Meidoorn stelt de onderwijsbehoefte of het onderwijsperspectief vast voor kinderen met complexe ontwikkelingsproblematiek die op reguliere peuterspeelzalen, kinderdagverblijven of basisscholen zijn vastgelopen. Verergering van de problematiek en het herstellen van de draagkracht en draaglast van zowel het kind als het gezin is het doel. Op de groep staan een leerkracht en twee pedagogisch medewerkers, ondersteund door een team van specialisten zoals gedragswetenschappers onderwijs, een intern begeleider, schoolmaatschappelijk deskundige en de schooldirecteur. Allen zijn gespecialiseerd in ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, ADHD, hechting, trauma, ODD en taalproblematiek. Aan het einde van het traject stroomt het kind door naar een passende onderwijs- of zorgplek.

Gelinckschool
De Gelinckschool in Spijkenisse is een basisschool voor speciaal onderwijs. De lesstof is aangepast aan het ontwikkelperspectief en de vaardigheden van het kind, waardoor ieder kind leert op het eigen niveau. Aansluiten bij de behoefte van de leerling in een veilige omgeving ziet de school als haar opdracht. De Gelinckschool werkt nauw samen met ouders en zorgverleners. De school is een gecertificeerde Leader in Me- school. Dit betekent dat er in de school -en daarbuiten- gewerkt wordt met de zeven gewoontes van universitair docent en auteur Stephen Covey. Uitgangspunt? Ieder kind heeft talent en is een leider. Wat wil je leren? Wat heb je nodig? Hoe kunnen wij jou helpen? Deze vragen stellen de ontwikkeling van het kind centraal en leren het kind verantwoordelijk te zijn voor eigen keuzes.