Reactie iHUB eindrapport ‘Ik laat je niet alleen’
01 juli 2021 

Reactie iHUB eindrapport ‘Ik laat je niet alleen’

iHUB heeft de ambitie om het afzonderen van jongeren in de JeugdzorgPlus naar nul te reduceren. De afgelopen jaren hebben we flinke stappen gezet in het verminderen van het aantal gedwongen afzonderingen, samen met de jongeren en professionals op de JeugdzorgPlus locaties van Horizon.

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, onderdeel van iHUB, werkt hard aan het reduceren van afzonderingen. Een ambitieus doel als je kijkt naar de zwaarte en complexiteit van de problematiek van JeugdzorgPlus-jongeren. Reden voor Horizon om deel te nemen aan het onderzoeksproject ‘Ik laat je niet alleen’ samen met jongeren, ervaringsdeskundigen en professionals.

Significante daling

In het eindrapport van het project ‘Ik laat je niet alleen’ concluderen onderzoekers van de Academische Werkplaats Risicojeugd dat er sprake is van een stabiele en steeds doorzettende significante daling van het aantal gedwongen afzonderingen van jongeren, die in de JeugdzorgPlus verblijven. Daarentegen waarschuwt het rapport ook want het einddoel (nul afzonderingen) is nog niet in zicht.

iHUB staat geheel achter de ambitie om het aantal afzonderingen op termijn terug te brengen naar 0. Hier werken wij hard aan samen met jongeren en professionals op de locaties van JeugdzorgPlus aanbieder Horizon. Daarnaast investeert iHUB in het verkleinen van de groepen, bieden we meer activiteiten aan coachen en trainen we medewerkers op alternatieve mogelijkheden voor zowel hulpverleners als jongeren in crisissituaties. iHUB werkt samen met gemeenten en regio’s om kleinere groepen financieel mogelijk te maken.

Horizon heeft de afgelopen jaren het aantal separeerruimtes verlaagd en heeft de ambitie om het afzonderen van jongeren naar nul te reduceren. Deze afname van afzonderingen sluit aan bij onze beweging om het aantal kinderen in de gesloten jeugdzorg terug te dringen. iHUB zet daarom in op de ontwikkeling van alternatieve vormen van JeugdzorgPlus.