Persbericht: Sanne Pronk verdedigt haar proefschrift met succes
25 januari 2023 

Persbericht: Sanne Pronk verdedigt haar proefschrift met succes

25 januari 2023, Rotterdam- Ruim 10 jaar geleden startte in Amsterdam de eerste School2Care. Een innovatieve interventie binnen jeugdzorg en onderwijs waarbij onderwijs en zorg volledig geïntegreerd zijn. De interventie is gericht op jongeren voor wie schooluitval en/of een uithuisplaatsing dreigt.

Sinds 2016 heeft Sanne Pronk (Promovenda Universiteit van Amsterdam en Programmamanager iHUB) in het kader van haar promotie aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar School2Care. Wie zijn de jongeren die hieraan deelnemen? Hoe verhouden zij zich tot jongeren die verblijven in de gesloten jeugdzorg? Hoe ontwikkelen zij zich tijdens en na School2Care? En hoe kijken zij, hun ouders en de betrokken professionals tegen deze voorziening aan?

Op woensdag 18 januari 2023 heeft Sanne haar proefschrift ( ‘Schools that Care; the potential benefits and drawbacks of an alternative educational facility’) met succes verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek levert belangrijke inzichten voor de doorontwikkeling van School2Care, de transformatie van de gesloten jeugdzorg en de beweging naar inclusief onderwijs. Sanne pleit onder andere voor meer focus op onderwijs, een integrale samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp en intensieve ondersteuning voor gezinnen.

iHUB is bijzonder trots op het werk van Sanne door de jaren heen. Wij hopen dat dit proefschrift en de verdediging van Sanne ook anderen in de jeugdzorg en het onderwijs zal inspireren.

Noot voor de redactie: 
Voor vragen over dit bericht kun je contact opnemen met Josephine Veldhoen- Schras, Woordvoerder iHUB via: 
josephine.veldhoen@ihub.nu of tel: 06- 28085582.

Voor meer informatie over het proefschrift of de verdediging, neem contact op met sanne.pronk@ihub.nu . 

Link naar proefschrift: https://dare.uva.nl/search?identifier=487ed8da-d450-462f-a0c8-9334670430cd 

Link naar verdediging: https://webcolleges.uva.nl/Mediasite/Play/e0a63ac1518f46b08b0c8d8eecde87d71d