JeugdzorgPlus

Onze visie

Thuis is en blijft het uitgangspunt voor kwetsbare jongeren

Bij iHUB zien we jeugdzorg als familiezorg. We richten ons daarom ook bij kwetsbare jongeren met complexe problematiek niet alleen op het kind. Ons doel is dat het kind deel blijft uitmaken van het gezin; gedwongen opname (JeugdzorgPlus) willen we zoveel mogelijk voorkomen. We gaan met gezinnen in gesprek en helpen hen om zelf de regie te houden. De kans dat een kwetsbaar kind (begeleid) thuis kan wonen, is in een krachtig, functionerend gezin immers veel groter. We faciliteren dit met doordachte oplossingen en alternatieven waarin de combinatie van (gezins)zorg en onderwijs centraal staat.


We minimaliseren het aantal gesloten opnames
Het is onze ambitie dat in de nabije toekomst een veerkrachtige generatie opgroeit waarbij het aantal opnames van kinderen in een gesloten instelling (JeugdzorgPlus) geminimaliseerd is. Alleen als er echt specialistische gesloten behandeling nodig is, kiezen we ervoor om een kind op te nemen. Om die stevige ambitie te realiseren zetten we vandaag al belangrijke stappen. We realiseren ons dat we nog een weg te gaan hebben, maar óók dat we nu al kennis en kunde hebben om zorg en onderwijs beter af te stemmen op kind en gezin.


We maken expertise breder bereikbaar, bieden betere alternatieven

Dit doen we onder meer door onze bevlogen JeugdzorgPlus-professionals breder in te zetten voor kinderen en hun gezin. Bijvoorbeeld in de vorm van intensieve ambulante hulp. Maar ook door het ontwikkelen van alternatieven voor ‘ouderwetse instellingen’. Zoals locaties waar zorg en onderwijs samen een integraal dagprogramma aanbieden (bijvoorbeeld School2Care). Of door het creëren van kleinschalige woonomgevingen: een onderwijs- en zorgplek waar je ook kan slapen of zelfstandig leert wonen. En door het realiseren van campussen waar leren, zorg en vrije tijd samen komen.


Ook als tijdelijke opname echt nodig is, staat ontwikkeling altijd centraal

In de praktijk van vandaag is tijdelijke opname voor een kind in sommige gevallen toch nog de beste oplossing. Juist dan is het van essentieel belang om levenslust en veerkracht te blijven stimuleren. Ontwikkelperspectief is daarbij ons kernwoord. Dit geven we vorm in een op elkaar afgestemd programma van zorg, behandeling en onderwijs.


Kinderen met zeer complexe problematiek mogen niet buiten de boot vallen

We richten een expertisecentrum in waarin we wetenschappelijk onderzoek en specialistische kennis combineren. Kleinschalig, warm en veilig vormen de uitgangspunten voor deze plek. Hier werken we toegewijd samen aan concrete, werkbare oplossingen voor kinderen met zeer complexe problematiek. Liefst in een zo open mogelijke setting en altijd met een helder perspectief. Met als doel dat zij straks niet buiten de boot vallen.


We laten concreet meetbare resultaten zien

Bij iHUB vinden we het belangrijk dat we niet alleen onze grote ambities helder verwoorden, maar dat we ook laten zien dat we ernaar handelen. We werken daarom aan een onderzoeks- en rapportagemethodiek om inzichtelijk te maken of we de juiste vorderingen maken en waar nodig bij kunnen sturen. Want alleen op basis van feiten, cijfers en ervaringen zijn we in staat goed te reflecteren op wat we hebben gedaan en te leren hoe we ons kunnen verbeteren. Bovendien kunnen we zo fact-based werken aan het vergroten van vertrouwen. Vertrouwen dat kinderen in de toekomst ook veilig kunnen zijn als ze niet in een gesloten omgeving zitten.


We doen het samen en standvastig

Als iHUB nemen we onze verantwoordelijkheid om deze beweging aan te jagen. Maar we kunnen het niet alleen. De hele sector wil, kan en moet hierin mee. We werken intensief samen met jongeren, ouders, gemeenten, ketenpartners, verwijzers, scholen en de rechterlijke macht. Een voorbeeld hiervan is het consortium kleinschaligheid. Het vereist creativiteit, positiviteit en doorzettingsvermogen om met elkaar de weg naar zo min mogelijk gedwongen opnames te realiseren. Zo trekken we samen met vijf andere hoogspecialistische aanbieders van jeugdzorg op om te komen tot een stelselwijziging.


We maken de beweging naar een veerkrachtige generatie
Veel van onze ideeën brengen we al in de praktijk, zoals de verbinding tussen speciaal onderwijs en jeugdzorg. Andere ideeën stuiten nog op de weerbarstige praktijk, en we doen ook nog niet alles goed. Maar we zijn vastbesloten en stoutmoedig om, samen met de partners in de sector, ons ideaal te verwezenlijken: een veerkrachtige generatie waarin ouders en jongeren met speciale zorg- en onderwijsbehoeftes zelf de regie hebben over hun leven.

Artikelen over JeugdzorgPlus

‘Hulpverleners, luister naar ouders!’

‘Relationele gezinstherapie kan uithuisplaatsing voorkomen’

'Veiligheid ontstaat door signaleren en nabijheid, niet door sloten'

'Eindelijk krijg ik de juiste hulp'

Aziza (16):  ‘Dit is een grote kans voor mij’

Ombouw JeugdzorgPlus: oog houden voor de meest kwetsbaren

'Gezinsbehandeling kan heel wat leed en gebroken gezinnen besparen'

‘Zijn risico’s doorontwikkeling JeugdzorgPlus bij iedereen in beeld?’

‘Wij zetten het zoeklicht op leren en ontwikkelen van jongeren’

‘Elk kind dat je uit de gesloten jeugdzorg kunt houden, is winst’

'School2Care voorkomt dat jongeren in de gesloten jeugdzorg terechtkomen'

Campagne Het Vergeten Kind: ‘Stop de gesloten jeugdzorg’


Chris Kuiper: 'Mijn wens is humane zorg en onderwijs' 


Ervaringsdeskundige Jarno: 'Gesloten jeugdzorg moet anders'